ไทยคมตั้งธงขึ้นผู้นำ ดิจิตอลแพลตฟอร์ม

9 February 2018


ไทยคมกางแผน ปี 61 รุกสู่ผู้นำธุรกิจดาว เทียมและดิจิตอลแพลต ฟอร์ม ตั้งเป้า 5 ปีสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่กว่า 50%

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมาเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเรื่องของข้อกฎหมายที่มีการเข้ามาควบคุมมากขึ้น รวมถึงกรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของไทยคมเป็นอย่างมาก ไทยคมจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ด้วยการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จากเดิมไทยคมมุ่งเน้นธุรกิจดาว เทียมเป็นหลัก (Core Business) ด้วยสัดส่วนรายได้กว่า 80-90% แต่ในอนาคตสัด ส่วนรายได้จากธุรกิจดาว เทียมจะมีการปรับลดลง

 สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2561 นี้บริษัทได้จัดองคาพยพใหม่ ตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมและดิจิตอลแพลตฟอร์มด้วยการให้บริการ Maritime หรือ ระบบสื่อสารความเร็วสูงบนเรือ, LOOX TV แอพ พลิเคชันดูทีวีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวัดเรตติ้งในการรับชมได้ โดยปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดกว่า 1 แสนดาวน์โหลด, การให้บริการแบบ 4K Ultra HD ผ่านระบบสัญญาณดาวเทียม นอกจากนี้ไทยคมยังจับตาเทรนด์ของเทคโนโลยีดิจิตอลที่จะนำไปสู่ธุรกิจ ใหม่ในอนาคต อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ คริปโตเคอเรนซี เป็นต้น ทั้งนี้ไทยคมได้ตั้งเป้าไว้ว่าภาย ใน 5 ปีข้างหน้ารายได้จากธุรกิจใหม่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 50%

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,337 วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


ไทยคม ดาวเทียม ดิจิตอลแพลตฟอร์ม