กรมส่งเสริมฯดันผู้ผลิตสมุนไพรรุกออนไลน์ผ่าน Thaitrade.com

1 February 2018


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้ความรู้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านการค้าออนไลน์กว่า 254 ราย ใน 6 จังหวัดศักยภาพด้านสมุนไพร หวังสร้างความตระหนักในการใช้ช่องทางออนไลน์ผ่าน แฟลตฟอร์มThaitrade.com เพื่อส่งเสริมธุรกิจสมุนไพรระดับท้องถิ่นการอบรมเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลสมุนไพร เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นแนวทางให้ผลิตตามหลักการ “ตลาดนำการผลิต” โดยได้ดำเนินการในจังหวัดนำร่องเมืองสมุนไพร 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สกลนคร และสุราษฎร์ธานี และจังหวัดที่มีศักยภาพด้านสมุนไพร 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พัทลุง และกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม ให้สามารถเจาะตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่องทางสำคัญที่กรมฯ ดำเนินการ คือ Thaitrade.com ถือเป็นตลาดกลางนัดพบ ให้ผู้ซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าสมุนไพรไทยที่หลากหลายและเปี่ยมด้วยคุณภาพได้พบ และเจรจาธุรกิจกับผู้ขายชาวไทยโดยกรมฯ พร้อมที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรไทยจากทั่วประเทศ โดยผลักดันให้ขายสินค้าผ่าน Thaitrade.com ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ซื้อต่างชาติสามารถค้นหาสินค้าสมุนไพรผ่านการเลือกประเภทสินค้า “Herbal Product” ในหน้าเว็บไซต์ ซึ่งมีสินค้าคุณภาพมากกว่า 600 รายการ”ซึ่งการอบรมเป็นการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการค้าบนตลาดออนไลน์” เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขาย Thaitrade.com ทั้งนี้ การทำการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ ถือเป็นหัวข้อสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ควรเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อนำไปต่อยอดการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ Thaitrade.com เป็นจำนวนมากเพราะเล็งเห็นถึง “โอกาส” ในการขายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เพราะปัจจุบันสินค้าสมุนไพรของไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจมากยิ่งขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thaitrade.com, www.facebook.com/ThaiTradedotcom, อีเมล [email protected]ผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมุนไพร ออนไลน์ ยุทธศาสตร์การค้า