"กอบศักดิ์"ชวนจีนเข้ามาถ่ายสารคดีอาหาร-ผลไม้ไทย

1 February 2018


-1 ก.พ.61-วันนี้(1 ก.พ.61)เวลา 12.00 น. คณะผู้บริหารจากศูนย์สื่อสารและเผยแพร่ระหว่างทวีปแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Intercontinental Communication Center - CICC) เข้าเยี่ยมคารวะ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

คณะผู้บริหาร CICC แสดงความขอบคุณที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้เข้าพบเพื่อรายงานความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยและจีน  สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างไทย – จีน ที่มีทิศทางดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ CICC  ซึ่งเป็นศูนย์สื่อสารระหว่างภูมิภาคแห่งประเทศจีน ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างกันนี้ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นได้ โดยปัจจุบัน CICC  ได้มีความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลของไทย เผยแพร่รายการโทรทัศน์สารคดี Usilk – เปิดแดนมังกร เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของจีนในประเทศไทย ขณะเดียวกัน ก็ยินดีจะสนับสนุนรายการสารคดีของไทย ออกอากาศผ่านเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ของ CICC  ทั้งในจีนและต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนสร้างการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชม และประทับใจการทำงานของ CICC ที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า รัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลยังพร้อมเชิญชวนให้สถานีโทรทัศน์ของจีน เข้ามาถ่ายทำรายการเกี่ยวกับอาหารไทย ผลไม้ไทย และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของไทย เพื่อให้ผู้ชมจีนได้รู้จักเมืองไทยอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่จะช่วยให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหากันมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือต่อไป


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์สื่อสารและเผยแพร่ระหว่างทวีปแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน China Intercontinental Communication Center - CICC คณะผู้บริหาร