รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรรื้อย้ายสาธารณูปโภคช่วงลาดพร้าวตั้งแต่5ก.พ.นี้

1 February 2018


รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรเพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว -สำโรง บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 128, ซอยลาดพร้าว 98/1 และซอยลาดพร้าว 78 ปิดการจราจรช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องจราจร ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนลาดพร้าว 3 จุด เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคของโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 128 ถึง ซอยลาดพร้าว 98/1
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่บริเวณ ซอยลาดพร้าว 128 ถึง ซอยลาดพร้าว 124 ระยะทางประมาณ 200 เมตร และจะขยายไปจนถึง ซอยลาดพร้าว 98/1จุดที่ 2 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 98/1 ถึง ซอยลาดพร้าว 78
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่บริเวณ ซอยลาดพร้าว 98/1 ถึง ซอยลาดพร้าว 92/1 ระยะทางประมาณ 200 เมตร และจะขยายไปจนถึง ซอยลาดพร้าว 78

จุดที่ 3 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 78 ถึง ซอยลาดพร้าว 45/1
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่บริเวณ ซอยลาดพร้าว 78 ถึง ซอยลาดพร้าว 72 ระยะทางประมาณ 200 เมตร และจะขยายไปจนถึง ซอยลาดพร้าว 45/1

โดยการดำเนินงานทั้ง 3 จุด จะดำเนินงาน
• ปิดการจราจรช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องจราจร ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแยกรัชดา - ลาดพร้าว ตลอด 24 ชั่วโมง
• ปิดการจราจรช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) เพิ่มอีก 1 ช่องจราจร ฝั่งขาออก มุ่งหน้าแยกบางกะปิ ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อขนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงาน

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อเตรียมงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคของโครงการฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้รถไฟฟ้า สายสีเหลือง รฟม. เบี่ยงจราจร