5 อันดับตำแหน่งที่นศ.ต้องการฝึกงานมากที่สุดปี 2017

31 January 2018


ปี 2017 ที่ผ่านมา บริษัท Internships Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ได้สำรวจกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยและนักเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย ที่อยู่ในช่วงฝึกงาน 9,315 คน (ในระบบออนไลน์) พบว่า 2 อันดับแรก ที่มีนักเรียนนักศึกษาสนใจอยากจะฝึกงานมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ การตลาด / ประชาสัมพันธ์ และอันดับที่ 2 คอมพิวเตอร์ / ไอที / โปรแกรมเมอร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจในครึ่งปีแรกของปี 2017 ที่มีกลุ่มบริษัทสนใจรับนักศึกษาฝึกงานด้านการตลาด / ประชาสัมพันธ์ รองลงมาคืออยากฝึกงานด้าน คอมพิวเตอร์ / ไอที / โปรแกรมเมอร์

จากผลสำรวจดังกล่าว ทำให้มองเห็นแนวโน้มของตลาดแรงงานว่าทั้ง 2 อาชีพที่นักศึกษาต้องการฝึกงานนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจและองค์กรในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ต้องการประสบความสำเร็จในยุคการค้าเสรี (Free Trade) ที่เปิดกว้างทางการตลาดมากขึ้น ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ธุรกิจ E-Commerce รวมถึงบริษัท Start Up มีมากขึ้นในปัจจุบัน โดยคาดการณ์มูลค่าแล้วสูงกว่าแสนล้านบาทต่อปีศศิวิมล เสียงแจ้ว กรรมการผู้จัดการ Internships Recruitment (Thailand) เจ้าของเว็บไซต์ เด็กฝึกงาน.com กล่าวว่า แนวโน้มจากผลสำรวจดังกล่าว ทำให้หลายบริษัทต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการรับนักศึกษาฝึกงานอย่างจริงจัง เพื่อให้รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนมีศักยภาพอย่างไร ในอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากเช่น 2 อาชีพนี้ และแน่นอนว่าเมื่อได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ว บริษัทที่ดูแลนักศึกษาฝึกงานได้ เป็นอย่างดีและเห็นความสำคัญตรงจุดนี้ ก็จะมีโอกาสได้แรงงานจริงที่ดีที่สุดในอนาคตก่อนใคร

“สิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีโอกาส ได้เด็กที่ดีและเป็นไปตามที่ เราต้องการ ก็คือความเอาใจใส่และตั้งใจสอนงานกันจริงๆ ด้วยความที่เราอยากจะพัฒนาน้องๆ เหล่านั้น การมาฝึกงานจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะพัฒนาเด็กได้เป็นอย่างดี และเราก็ต้องให้ประสบการณ์จริงกับพวกเขาด้วย”
ผลสำรวจ 5 อันดับ ตำแหน่งฝึกงาน ที่นักศึกษาต้องการฝึกงานมากที่สุด ในปี 2017 ได้สำรวจกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยและนักเรียนอาชีวศึกษา ในประเทศไทย ที่อยู่ในช่วงฝึกงาน 9,315 คน (ข้อมูลในระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม ปี 2017) มีดังนี้

อันดับ 1 : การตลาดและประชาสัมพันธ์ 22.12%
อันดับ 2 : Computer / IT / Programmer 19.79%
อันดับ 3 : ครีเอทีฟ / สื่อและโฆษณา 18.51%
อันดับ 4 : กราฟิก / ออกแบบ 15.83%
อันดับ 5 : ธุรการ / ปฏิบัติการ / ประสานงาน / จัดซื้อ 12.97%
อื่นๆ 10.78%การตลาด ตลาดแรงงาน ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ฝึกงาน Internships Recruitment