งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมกระตุ้นโลจิสติกส์ไทยโต

30 January 2018


ไทยได้รับการยอมรับให้เป็นฮับด้านโลจิสติกส์ในเออีซี และมีความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยรวมของกลุ่มประเทศเหล่านี้ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่ในระดับโลก งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เป็นหนึ่งในฟันเฟื่องสำคัญในการผลักดันประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย

นางสาวธนัชญา ทวีกิจพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 3 ( MHE & PACK MAC2018 ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการขนส่งสินค้า หรือ ระบบโลจิสติกส์ ได้รับการจัดลำดับความสำคัญให้เป็นอันดับหนึ่งในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม ซึ่งสถิติจากการจัดงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้ เข้ามาร่วมแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก

สำหรับปีนี้รูปแบบของงานจะให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้า และแพ็คกิ้งมากที่สุด โดยจะมีลูกค้าในกลุ่มงานอุตสาหกรรมขนส่งลำเลียงโลจีสติกส์ และคลังสินค้า 40 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 30 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน 20 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆอีก 10 เปอร์เซ็นต์ เข้าร่วมงาน ในงานยังมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานคน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ก็มีเพียงไม่กี่โรงงานเท่านั้นที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเป็นแนวโน้มที่มาแรง และมีโอกาสเติบโตเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง

“ในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่มีการจัดงานลักษณะแบบนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ถือเป็นงานใหญ่ในระดับ เออีซี นอกจากประเทศเวียดนามแล้ว ประเทศไทยนับเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ( MHE & PACK MAC2018 ) ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุด และคลอบคลุมที่สุด ในเรื่องของการขนส่งลำเลียง โลจีสติกส์ คลังสินค้า และงานบรรจุภัณฑ์ ที่สำคัญยังเป็นมหกรรมการลดราคาสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้สูงถึง 30-70 เปอร์เซ็นต์ พร้อมการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกบูธจำนวน 300 ราย คาดว่าจะมี ผู้เข้างานจากทั้งในและต่างประเทศจำนวน 35,000 คน และมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 350 ล้านบาท ”กรรมการผู้จัดการ กล่าว

ทั้งนี้ งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์นี้ ที่ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 2 ช่วงเวลา 10.00 – 19.00 น. ในวันดังกล่าว โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 5 โซน ดังนี้

1. Material Handling & Logistics แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆในการขนส่งลำเลียงสินค้าและการจัดเก็บ ตลอดไปจนถึงงานโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และความสามารถของผู้ประกอบการ ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์การกระจายสินค้า และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน “Logistics & Economic Hub”
2. Digital Technology Zones แสดงเทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพ การลดต้นทุน การลดระยะเวลาการผลิตด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ อาทิ เครื่องจักร หุ่นยนต์ ระบบอัจฉริยะ เข้ามาเชื่อมต่อ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการกับระบบอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้บริโภค รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบการผลิตผ่านดิจิทัล
3. Packaging Zones ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการงานบรรจุภัณฑ์นับเป็นกลุ่มที่โดดเด่น ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดนเฉพาะเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ ในงานนี้ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีของงานบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทันสมัย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและปกป้องอาหารที่บรรจุไว้ได้นานสูงสุด โดยมีแนวคิดด้านรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
4. Machinery Zones แสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตประเภทต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสหกรรม และธุรกิจ SME ทั่วไปเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับทุกธุรกิจของท่าน
5. Tools & instruments Zones เป็นการแสดงสินค้าเครื่องมือโรงงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์โรงงานแบรนด์ชั้นนำต่างๆ


โลจิสติกส์ เออีซี บริษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรม MHE & PACK MAC2018