นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.จันทบุรี-ตราด พร้อมประชุม ครม.สัญจร 5-6 ก.พ. นี้

4 February 2018


วันที่ 4 ก.พ. 61 -- พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.จันทบุรี พร้อมตรวจราชการในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. นี้

โดยวันที่ 5 ก.พ. 2561 นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ จะออกเดินทางจากกองบิน 6 ดอนเมือง ไปที่ท่าอากาศยาน จ.ตราด เพื่อไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำและป่าชายเลนของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านเปร็ดใน จากนั้นจะเดินทางไปศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลของกองทัพเรือ ที่เกาะช้าง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาเกาะช้าง และพบปะกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่หาดคลองพร้าวด้วย

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไป จ.จันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน และวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูร และวิสาหกิจเพื่อชุมชนตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร ตลอดจนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากนั้นจะไปร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก ที่โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท

สำหรับวันที่ 6 ก.พ. 2561 ช่วงเช้าจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ และช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรมะขาม เพื่อชมการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจร มุ่งสู่การเป็นมหานครผลไม้โลก โดยจะพบปะกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้ด้วย
ฐานเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี ตราด ครม.สัญจร จันทบุรี ตรวจราชการ