ครม.สัญจรจันทบุรี6ก.พ.ปั้นตะวันออกมหานครผลไม้โลก

30 January 2018


นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ 5 - 6 ก.พ.นี้ ไปตรวจราชการตราด-จันทบุรี และประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.จันทบุรี พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหานครผลไม้โลก” ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม

วันนี้ (30 ม.ค. 61 )เว็บไซต์ WWW.THAIGOV.GO.TH เผยแพร่ว่า เมื่อเวลา 14.25 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ  พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 – วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

โดยนายกรัฐมนตรี และคณะ จะออกเดินทาง เวลา 07.00 น. จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานตราด ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อเดินทางต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บริหารจัดการน้ำและป่าชายเลน ชุมชนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด จากนั้นจะเดินทางไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ (เกาะช้าง) เพื่อรับฟังข้อเสนอการพัฒนาเกาะช้าง และเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวและพบปะนักท่องเที่ยว ณ หาดคลองพร้าว

ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปยังชุมชนริมน้ำจันทบูร ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูรและวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร บ้านเรียนรู้ชุมชน บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี และชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากนั้น  นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก (Working Dinner) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท

สำหรับวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  และในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหานครผลไม้โลก” และพบกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเย็นวันเดียวกัน


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี ครม.สัญจร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่