ร.10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัด"อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

30 January 2018


ดอกไม้นานาพันธุ์ถูกนำมาจัดเรียงอย่างสวยงาม ในการเตรียมสถานที่จัดงานฤดูหนาวภายใต้ชื่อ"อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวขึ้นภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ -11 มีนาคม 2561

   


ฤดูหนาว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดอกไม้