อธิบดีกรมศุลออกคำสั่งวางเกณฑ์ปล่อยรถหรู

29 January 2018


อธิบดีกรมศุล ออกคำสั่ง วางเกณฑ์ปล่อยรถหรู ยืนยันยังใช้กรอบ 317 เป็นเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ มั่นใจปล่อยรถได้ 500 คัน ส่วนรถหรู4 ยี่ห้อดัง “ เฟอร์รารี แลมโบร์กินี มาเซราติ และพอร์ช” ต้องสำแดงราคาสูงกว่าดีเอสไอกำหนดเท่านั้น จึงจะสามารถนำรถออกไปได้

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ได้ออกคำสั่งอธิบดีในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจปล่อยรถหรูที่ตกค้างที่ด่านศุลกากร ทั้งที่ท่าเรือแหลงฉบัง ลาดกระบัง สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ และบางเสาธง รวมทั้งสิ้น 958 คัน โดยจะยังใช้ขอบเขตของคำสั่งที่ 317 เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบราคาของเจ้าหน้า ไม่ได้ยกเลิกคำสั่ง เพียงเจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะปล่อยไปว่า ราคาเหล่านี้มีการยืนยันราคาแล้วหรือไม่

“หลายคนอาจจะบอกว่า ทำไมกรมศุลกากรไม่มีแนวทางอะไรในเรื่องนี้ เนื่องจากว่า คดีเหล่านี้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ตรวจสอบในเรื่องการปล่อยรถในช่วงที่ผ่านมา การทำอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องทำให้รอบคอบ จะปล่อยแบบเมื่อก่อนที่ เมื่อมีรถเข้ามา 1 คันและรับราคาไปแล้ว ก็สามารถปล่อยคันๆอื่นตั้งแต่ที่สองจนถึงพันคัน เสร็จแล้วก็มีการตรวจสอบและเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่จะเป็นแบบนั้นไม่ได้อีกแล้ว”

ดังนั้นในประชุมได้หารือและตกลงร่วมกันว่า ถ้าเป็นรถยนต์ที่ไม่ใช่ 4 ยี่ห้อตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ส่งมาคือ รถยนต์เฟอร์รารี แลมโบร์กินี มาเซราติ และพอร์ชจะดำเนินการคือ ให้ท่าเรือหรือสำนักที่รถยนต์เหล่านี้เข้ามา พิจารณาราคาวิเคราะห์เบื้องต้น โดยคำนวณจากเว็บไซต์ตามกรอบของ 317 รวมทั้งออฟชั่น อุปกรณ์เสริม ค่าประกันภัย ค่าระวางบรรทุกแล้วนำมาเปรียบเทียบกับราคาที่ผู้นำเข้าได้สำแดงเข้ามา

ถ้าราคาอยู่ในกรอบก็สามารถปล่อยได้ แต่ถ้าราคาต่ำกว่าที่กำหนดใน 317 จะเปิดโอกาสให้ผู้นำเข้าชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งเอกสารเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็น ต้นฉบับ สำเนาบัญชีราคาสินค้า สำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ขาย ใบขนสินค้าขาออก หรือเอกสารทำประกันภัยรถยนต์ ถ้าเจ้าหน้าที่ดูแล้วเห็นว่า เอกสารเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับข้อมูลของผู้นำเข้ารายอื่นๆ ก็จะดำเนินการปล่อยรถออกไป

“แต่ถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้ถือว่าข้อมูลที่ผู้นำเข้านำมาสำแดงนั้น มีประเด็นข้อสงสัย ซึ่ง ถ้ายังประสงค์จะนำสินค้าออกไปก่อน ต้องวางประกันในราคาทดสอบตามที่ 317 กำหนดให้เป็นราคาตามเว็บไชต์ และให้ผู้นำเข้าทำหนังสือรับรองตัวเองด้วยว่า ราคาที่สำแดงเป็นราคาที่ซื้อขายจริง ซึ่งถ้าสำแดงราคาต่ำกว่า มีความผิดตามกฎหมายศุลกากร ซึ่งจะถูกตรวจสอบย้อนหลังด้วย โดยคาดว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะสามารถตรวจปล่อยรถยนต์หรูได้ 500 คัน”

สำหรับรถยนต์ 4 ยี่ห้อ มีประมาณ 300 คันที่มีราคาวิเคราะห์จากดีเอสไอว่า ราคาต่างจากเว็บไซต์กี่เปอร์เซ็นต์ มีตั้งแต่ 5-57% ซึ่งเป็นราคายืนยันเมื่อปี 2556 หากยื่นสำแดงราคาต่ำกว่าที่ดีเอสไอประกาศไว้ จะไม่สามารถปล่อยรถได้ เพราะรถยนต์ในปัจจุบัน จะมีออฟชั่น อุกรณ์เสริมต่างๆเพิ่มเติมเข้ามา ดังนั้นราคาต้องแพงกว่าเดิมอยู่แล้ว ไม่มีทางที่จะถูกกว่าและราคาที่ดีเอสไอบอกไว้เป็นราคา ตั้งแต่ปี 2556 รถรุ่นเดียวกันในปี 2560 ต้องแพงกว่าอยู่แล้ว


กรมศุลกากร รถหรู