SCB ยันไม่เลิกจ้าง ถกสหภาพฯจบสวย

29 January 2018


สหภาพแรงงานไทยพาณิชย์ เผยผลหารือกับผู้บริหารเป็นที่พอใจทุกฝ่าย แบงก์ยันไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน
ประธานสหภาพแรงงาน ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ประกาศยุติการชุมนุม ในวันนี้ หลังออกแถลง การณ์นัดพนักงานชุมนุมบริเวณลานน้ำพุ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน ตั้งแต่เวลา 12.00-12.45 น. ของทุกวัน เพื่อเรียกร้องเงินโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือน

นายไวทิต ศิริสุวรรณ ประธานกรรมการ สหภาพแรงงาน SCB กล่าวว่า หลังหารือกับนายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCB เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการประเมินผลงานของพนักงานและการปรับลดขนาดองค์กร สหภาพแรงงานฯพึงพอใจกับผลการหารือร่วมกับผู้บริหารด้านการพิจารณาการประเมินผลการทำงานของพนักงาน
ผู้บริหารได้ให้ความมั่นใจและรับข้อเสนอของทางสหภาพฯไปพิจารณา และยืนยันว่าหากพบการประเมินที่ไม่เป็นธรรมจะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะปรับประเมินผลการทำงานใหม่อย่างเป็นธรรมให้สอดคล้องกับผลการทำงานที่แท้จริง

ส่วนประเด็นการเลิกจ้างพนักงานนั้นผู้บริหารให้การยืนยันว่าจะไม่มีการเลิกจ้างอย่างแน่นอน เพียงแต่เป็นการโยกย้ายตำแหน่งให้เหมาะสมกับการปรับโครงสร้างองค์กรเท่านั้น ซึ่งทางสหภาพฯมีความเข้าใจและรับทราบในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ต้องการมีระยะเวลาให้พนักงานปรับตัวก่อนโยกย้าย และควรมีวิธีการดำเนินการที่ต้องไม่กระทบกับพนักงาน
ส่วนการปรับโครงสร้างธนาคารนั้น ห้ามมีการบังคับพนักงานกรณียุบควบรวมหน่วยงาน แต่ควรให้มีโครงการสมัครใจลาออกแทน ซึ่งเป็นแนวทางที่สหภาพฯมองว่าสมควร


ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สหภาพแรงงานไทยพาณิชย์