อาเซียนผนึกดึงทัวริสต์ทั่วโลกสู่ภูมิภาค

1 February 2018


หลังการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 ที่เชียงใหม่ มีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นประธาน มีผลสรุปการหารือร่วมกันในเวทีที่ประชุมอาเซียน ฟอรัม 2561 ว่า ได้มีการสานต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ปี 2559-2568 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการร่วมมือกันดำเนินการใน 15 กลยุทธ์ เพื่อทำให้อาเซียนกลายเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันในภูมิภาค เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ปิดฉาก… รัฐมนตรีท่องเที่ยวจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประสานมือเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในการประชุมอาเซียน ทัวริซึม ฟอรัม 2018 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ที่ประชุมยังสนับสนุน ยุทธศาสตร์ทางด้านการตลาด การท่องเที่ยวปี 2560-2563 เรื่องการส่งเสริมการทำการตลาดร่วมกัน หลังแคมเปญ วิสิทอาเซียน @50 ประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีนักท่องเที่ยว เดินท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือนถึง 125 ล้านคนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 121 ล้านคน หรือเกินเป้า 8.4% และเกิดการกระตุ้นการเดินทางในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเอง 42% เกิดวันพักเฉลี่ย 7.98 วันสร้างรายได้ 93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดีที่ประชุมยังตกลงเรื่องกรอบความร่วมมือการพัฒนาสินค้าของอาเซียน และการตลาด เช่น การท่องเที่ยวทางเรือสำราญ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ รับไปดำเนินการจัดทำมาตรฐานในเรื่องนี้ ส่วนประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อีกทั้งทุกประเทศจะไปดำเนินการเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือทัวริซึมฟอร์ออลการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวอาเซียนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น รวมถึงการจัดตั้งสำนักงาน เลขาธิการภูมิภาคอาเซียน เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน ซึ่งจะตั้งอยู่ที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือกับจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย และเป็นครั้งแรกที่อินเดีย เข้าร่วม ซึ่งจะมีเชิญชวนให้ประเทศเหล่านี้เข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อขยายโอกาสของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,335 วันที่ 28 - 31 มกราคม พ.ศ. 2561


ทัวริสต์ อาเซียน