เร่งถนน 4 เลนตาก-แม่สอด เชื่อมระเบียงตะวันออก-ตก

31 January 2018


โครงการเส้นทางถนน 4 เลน ตาก-แม่สอด คืบหน้ามาก คาด ปี 2562 เสร็จสมบูรณ์ หวังเชื่อมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างถนน 4 ช่องทางจราจร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 หรือ AH 1 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด (อ.เมืองตาก- อ.แม่สอด) จังหวัดตาก ว่า โครงการเส้นทางเมกะโปรเจ็กต์สายดังกล่าว มีทั้งหมด 4 ตอน ซึ่ง ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการก่อสร้างในตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ซึ่งจะเชื่อมกับตอนที่ 1 และ 2 แบบเสร็จสมบูรณ์แบบ โดยตอนที่ 3 นั้น ล่าสุดได้ดำเนินการไปแล้ว ประมาณ 92% คาดว่าในตอนที่ 3 จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้

ส่วนตอนที่ 4 ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ25% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2562 แบบเสร็จสมบูรณ์ 100% ของถนนทางหลวงหมายเลข 12 โดยในตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ที่กำลังก่อสร้างนั้น ใช้งบประมาณกว่า 2,600 ล้านบาท ส่วนตอนที่ 1 และตอนที่ 2 นั้นได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1,200 และ 1,500 ล้านบาท โดยตลอดทั้งสาย กว่า 86 กม.นั้น ใช้งบกว่า 4 ,000 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 4 เลน สายตาก-แม่สอด จะไปเชื่อมกับเส้นทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาข้ามแม่นํ้าเมย แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ที่ต่อเนื่องเชื่อมต่อกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก East West Economic Corridor-EWEC และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-WEC ในฐานะที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ถือเป็นประตูหน้าด่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งเป็นเกตเวย์ตะวันตก ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และถนน สายนี้ยังถือว่าเป็นเส้นทางที่ สวยงาม มีเสน่ห์และงดงามแห่งหนึ่งในเมืองไทย

นายสนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) เปิดเผยว่า ถนนสาย 130 ระยะทาง 17 กิโลเมตรเลี่ยงเมืองเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ขณะนี้เสร็จเรียบร้อย คงขาดแค่อาคารบริการจำนวน 7 หน่วยงาน 7 อาคารยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เพราะเจ้าของที่ดินรายเดิมคือนายแก้ว อินทรักษ์ ไม่ยอมส่งมอบที่ดิน ทั้งที่ที่ดินผืนนี้ถูก ม.44 ที่ 17/2558 ให้ที่ดินตกเป็นที่ราชพัสดุรวมกับแปลงอื่นๆ รวม 99 แปลง แต่ยังติดเพียงรายเดียวที่ยังไม่ยอมส่งมอบที่ดิน แต่ไปฟ้องศาลปกครอง และล่าสุดศาลปกครองจำหน่ายคดีออกจากสารบบ เพื่อให้ผู้ฟ้องไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม ซึ่งคดีกำลังอยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดี ส่งผลให้การก่อสร้างอาคารบริการล่าช้าไม่เสร็จทันตามกำหนด

ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) ยังกล่าวต่อว่า งานก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว ได้หยุดชะงักมาเป็นเวลานาน จนกระทบต่อแผนการดำเนินงานของกรมทางหลวง หากไม่เร่งรัดดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบโครงข่ายทางหลวง กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นวงกว้าง ประกอบกับงานที่เหลืออยู่เป็นงานจ้างเหมา และระยะเวลาดำเนินการเหลือน้อย จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ทำให้แผนการดำเนินงานมีความยากลำบากขึ้น ทางกรมทางหลวงได้แจ้งเจ้าของที่ดินให้รีบย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,335 วันที่ 28 - 31 มกราคม พ.ศ. 2561


ระเบียงเศรษฐกิจ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต.ไม้รูด แม่สอด ตาก EWEC