อิเล็กทรอนิกส์รุ่ง ส่งออกปี61โต5%

31 January 2018


สมาคมนายจ้างฯ มั่นใจส่งออกสินค้าหมวดอิเล็กทรอ นิกส์ไทยปี 61 โต 5% อานิสงส์จาก 2 ปัจจัยหลัก ทั้งความเชื่อมั่นนโยบายรัฐเอื้อขยายลงทุน-โลกยุคใหม่พึ่งพาอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

การส่งออกของไทยในปี 2560 ที่ขยายตัวสูงถึง 9.9% ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกได้กว่า 3.67 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือในรูปเงินบาทกว่า 1.24 ล้านล้านบาท ซึ่งแนวโน้มปีนี้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คาดจะยังขยายตัวต่อเนื่อง

สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็ก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วงการคาดกันว่าในปี 2561 มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็ก ทรอนิกส์ของไทยจะขยายตัวได้ที่ 5% จากปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวสูงถึง 9% แม้อัตราการขยายตัวจะลดลงแต่นับว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นที่เติบโตน้อยกว่าไทย มี 2 ปัจจัยหลักสนับสนุนคือ 1. ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ขณะที่นโยบายของรัฐบาลก็มีรูปธรรมมากขึ้น เช่น นโยบายการที่เอื้อต่อการลงทุน เมื่อเศรษฐกิจดี ทำให้สินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ 2. สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 สังเกตได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตก็พึ่งพาอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

ขณะเดียวกันการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การพัฒนาไปสู่ Internet of Things (IoT) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง” อุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึง Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการพูดถึงกันมากจากผู้คนทั่วโลก เหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น

ด้านนายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกิดจากที่เทคโนโลยีเป็นดิจิตอลหมดแล้ว ทำให้เกิดความต้องการสินค้าใหม่ๆที่ต้องมีส่วนประ กอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจโลกดีขึ้น จากนี้ไปจะเกิดอาชีพใหม่ๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น สถาบันการเงินก็พูดถึงบิ๊กดาต้า พูดถึงเทคโนโลยีที่มากำหนดให้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,335 วันที่ 28 - 31 มกราคม พ.ศ. 2561


อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต นายจ้าง ส่งออก