คลังยันไม่รู้ธุรกิจกลุ่มเดวิสมีแค่2%ที่โอนจากปปง.จ่อขายหุ้นในQ1

25 January 2018


คลังยืนยันไม่รับรู้ธุรกิจของกลุ่มเดวิส เหตุถือหุ้นเพียง 2% และได้รับจากการโอนมาของปปง.ตามคำพิพากษาศาลฎีกา แจงอยู่ระหว่างดำเนินการขายหุ้นให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกปีนี้

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงการคลังมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มเดวิส 4 บริษัท ซึ่งทำธุรกิจอาบอบนวดว่า หุ้นทั้ง 4 บริษัท กระทรวงการคลังได้รับโอนมาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัท เดวิส ไดมอนด์สตาร์ จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น บริษัท เดวิส โคปา คาบานา จำกัด จำนวน 6,000 หุ้น บริษัท เดวิส โกลเด้นท์สตาร์ จำกัด จำนวน 7,446 หุ้น และบริษัท เดวิส ซิลเวอร์สตาร์ จำกัด จำนวน 10,000 หุ้นกระทรวงรับโอนหุ้นทั้ง 4 บริษัทเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกา และได้เปลี่ยนเป็นชื่อกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งตามการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบธุรกิจให้เช้าอสังหาริมทรัพย์ และรวมทั้ง 4 บริษัท มีสัดส่วนประมาณ 0.5-2% จึงไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือรับรู้ในการบริหาร รวมถึงไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆในช่วงที่ผ่านมาด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะจำหน่ายหลักทรัพย์ที่หน่วยงานของรัฐไม่จำเป็นต้องถือครอง คือ หุ้นที่ได้รับมาโดยนิติเหตุหรือยึดทรัพย์ หุ้นที่หมดความจำเป็นตามนโยบายของภาครัฐ และหุ้นในบริษัทในอุตสาหกรรมที่เอกชนดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)และที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลท. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559ทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นในหลักทรัพย์ รวม 116 หลักทรัพย์ โดยเป็นรัฐวิสาหกิจ 23 หลักทรัพย์ กองทุนรวม 5 หลักทรัพย์ และบริษัทจำกัดอีก 88 บริษัท ซึ่งในจำนวนนี้มีบริษัทที่ล้มล้างเลิกกิจการไปแล้ว 33 บริษัทที่จะต้องดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ส่วนที่เหลืออีก 55 บริษัท จะดำเนินการขายออกไป โดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ได้มาจากการยึดทรัพย์ 24 แห่งและอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง 4 บริษัทดังกล่าวด้วย

“24 บริษัทที่เราจะขายกลุ่มแรก เป็นบริษัทที่มีมูลค่าน้อยมาก 20 บริษัท และอีก 4 บริษัทมีมูลค่าขนาดใหญ่ จึงต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน(เอฟเอ) เข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินก่อน แต่ทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกปีนี้”นางสาวปิยะวรรณกล่าวกระทรวงการคลัง สคร. ปปง กลุ่มเดวิส