“เทสโก้โลตัส”ติวเข้ม SMEส่งออกไปอังกฤษ

25 January 2018


เทสโก้ โลตัส จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน “พัฒนาสินค้าไทยเติบโตไกลสู่ตลาดอังกฤษ” เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย เน้นติวเข้มแบบเจาะลึกลุยตลาดประเทศอังกฤษนายจอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส และประธานผู้นำนักธุรกิจฝ่ายสหราชอาณาจักร สภาผู้นำนักธุรกิจไทย-อังกฤษ เปิดเผยว่า เทสโก้ โลตัสร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน ‘พัฒนาสินค้าไทยเติบโตไกลสู่ตลาดอังกฤษ’เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบไทยให้มีความพร้อมที่สุด ผ่านการติวเข้มให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะการตลาด แนวโน้มผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร และเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เอสเอ็มอีไทย สามารถปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงตลาดสหราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทางการค้าการส่งออกทั้งนี้เทสโก้ โลตัสให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในไทย ผ่านการเป็นช่องทางการขายที่สำคัญ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยให้สินค้าคุณภาพของไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านกลุ่มเทสโก้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยส่งออกสินค้าประเภทอาหารสด เช่น ผลไม้ เนื้อไก่ เนื้อกุ้ง สินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจน อาหารสัตว์ เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก ไปขายยังตลาดยุโรปกลางและเอเชียผ่านกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเทสโก้ที่มีอยู่ใน 10 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในภาคการส่งออก เฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยสู่มาตรฐานสากล สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนเกษตรกรไทย“เทสโก้ โลตัส และกลุ่มเทสโก้ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนโยบายการสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (strategic partners) ตามแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมย์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เข้มแข็งร่วมกัน”
ภายในงานมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกลุ่มอาหารสดและสินค้าบริโภค ที่ผ่านการคัดเลือกจากสินค้ามีมาตรฐานคุณภาพผ่านเกณฑ์ของสหราชอาณาจักร (BRC) หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของไทย จำนวนประมาณ 60 บริษัทเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่องธุรกิจค้าปลีกและแนวโน้มผู้บริโภคในประเทศอังกฤษจากเทสโก้ โลตัส การติดอาวุธทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ นอกจากนั้นยังมีบูทให้คำปรึกษาโดยเทสโก้ โลตัส ,ธนาคารกรุงเทพ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นในการปรับกลยุทธ์สู่การเข้าถึงตลาดสหราชอาณาจักรด้วยอังกฤษ เอสเอ็มอี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เทสโก้โลตัส