‘มหาชัย’โวยตกขบวน ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว

26 January 2018


ผู้ประกอบการ โวยสมุทรสาครตกแถว ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ททท.แจงขึ้นชั้นเป็นเมืองหลัก

รายงานข่าวจากจังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัด ตั้งข้อสังเกตว่า ทำไม สมุทรสาครไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้

ซึ่งการส่งเสริมท่องเที่ยว ก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คาดว่าจะส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้ประกอบการลืมตาอ้าปากได้บ้าง แม้ที่ผ่านมาจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้จังหวัดสมุทรสาครถูกมองข้ามไป แต่เมื่อมาตรการทางภาษีออกมาเช่นนี้ ก็ยิ่งทำให้กลายเป็นจังหวัดที่ถูกลืมมากขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ได้เปิดเผยกับ“ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในความเป็นจริงของมติ ครม.ดังกล่าว จังหวัดสมุทรสาครไม่ได้ตกสำรวจ แต่อยู่ในระดับเมืองหลัก เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมและอยู่ใกล้ กทม.เช่นเดียวกับจังหวัดปริมณฑลอื่นๆ ทั้งเมื่อดูจากรายได้ของประชากรแล้วยังมีจีดีพีอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ ดังนั้นงบประมาณและการส่งเสริมก็จะเป็นไปในฐานะเมืองหลักไม่ใช่เมืองรอง

ทางด้านนางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า การกำหนดนโยบายให้จังหวัดใดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองนั้น อยู่ที่ความเห็นของคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยดูที่รายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการเป็นเมืองหลักหรือเมืองรองก็ไม่ได้มีผลต่างกันมากนักเพราะการจัดสรรงบประมาณฟังก์ชัน(งบประมาณที่กำหนดจากส่วนกลางโดยกระทรวง ทบวง กรม ส่งผ่านไปยังหน่วยงานหรือสำนักงานที่เป็นตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาคหรือในเขตพื้นที่ของจังหวัด) ยังคงเท่าเดิม มีเพียงการเชื่อมโยงแผนบูรณาการและการจัดงบประมาณบูรณาการเท่านั้นที่จะมีการพิจารณากันเป็นพิเศษ

ด้านนายสุนทร วัฒนาพร นายกสมาคมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความเห็นว่า ในเรื่องมาตรการช่วยเหลือด้านภาษีนั้น ไม่ควรแยกเมืองประเภทใดประเภทหนึ่งและไม่ควรให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง แต่ควรออกมาเป็นมาตรการเสมอกันทั่วประเทศ เพราะจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม-ที่พัก ทั้งในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่นๆ ด้วย

ส่วนพ.ต.ท. สุรินทร์ ชัยพานิช รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความเห็นว่า การที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองหลัก ไม่ควรเป็นเฉพาะนโยบายด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะหากจะให้มีผลในการส่งเสริมและแก้ปัญหาต่างๆ แล้ว ควรให้เป็นเมืองหลักด้านการปกครอง และใช้อำนาจตามมาตรา 44 ประกาศให้จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดปริมณฑลอื่นๆ ทั้ง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม เป็นเขตปกครองพิเศษเพื่อพัฒนาตนเองได้เหมือน กทม. ซึ่งจะเกิดทั้งผลดีและมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการจราจร ถนน ระบบระบายนํ้า การจัดการอาคารการจัดการชุมชน การจัดการสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ดีกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

อนึ่งจากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในปี 2559 ปรากฏว่า มีสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ช่วงปี 2559 เป็นนักท่องเที่ยวไทย 145,767 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1,245,336 ราย รวม 1,391,103 ราย คิดเป็นรายได้รวม 1,971.74 ล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,334 วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ. 2561


สมุทรสาคร มหาชัย ภาษีท่องเที่ยว