ให้ ธอส.กู้เงินออกพันธบัตรวงเงิน 3.32 หมื่นล้าน

23 January 2018


ให้ ธอส.กู้เงินออกพันธบัตรวงเงิน 3.32 หมื่นล้านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ (23 มกราคม2561) ได้เห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินโดยการออกพันธบัตรวงเงินรวมไม่เกิน 3.32 หมื่นล้านบาท ในปี 2561 แบ่งเป็น การกู้เงินโดยการออกพันธบัตรใหม่จำนวน 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของ ธอส.(แผนการจัดหาแหล่งเงินทุนฯ) ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อ Roll-over จำนวน 1.82 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบวงเงินการออกพันธบัตรเพื่อทดแทนพันธบัตรที่มีอายุครบกำหนดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. คนร. พันธบัตร