อภิสิทธิ์ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรธน.ตีความคำสั่งคสช.

23 January 2018


อภิสิทธิ์ นำทีม ปชป.ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ คำสั่งคสช.ที่ 53/2560 แล้ว ยก 5 เหตุผล ชี้ ขัด รธน. ทั้งรีเซ็ตสมาชิกพรรค ลิดรอนสิทธิสมาชิก เอื้อประโยชน์พรรคใหม่ ทำลายพรรคเก่า พร้อมแนบสำเนาข่าวไพบูลย์-สุเทพ ประกาศหนุน ประยุทธ์ เสนอแก้กฎหมายพรรคการเมือง ประกอบคำร้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยแกนนำพรรค ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำสั่งคสช.ที่53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่งดังกล่าว โดยยกเหตุผลประกอบคำร้อง 5 ข้อ คือ 1.ประเด็นที่กำหนดให้สมาชิกพรรคต้องยืนยันความเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคภายใน 30 วัน มีผลไม่ต่างจากการรีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมือง หรือเท่ากับบังคับให้สมาชิกพรรคการเมืองพ้นสมาชิกภาพทั้งหมดและต้องสมัครใหม่โดยปริยาย2. ในคำสั่งดังกล่าวยังห้ามไม่ให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้ว ดำเนินการประชุมหรือดำเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง ทำให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถสื่อสารกับสมาชิกพรรคโดยวิธีปกติในทางการเมืองได้ 3. คำสั่งคสช.ที่ 53/2560 มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใหม่ บ่อนทำลายพรรคการเมืองเดิมที่มีขนาดใหญ่ ทำให้พรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกพรรคได้รับความเดือดร้อน4. คำสั่งดังกล่าวละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกพรรคที่เป็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จึงขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในเรื่องการปฏิรูปและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกพรรคได้รับความเสียหาย และ 5. คำสั่งคสช.ที่53/2560 ตราขึ้นโดยมิได้ปฏิบัติตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา77 และมาตรา 132 (2)ทั้งนี้ในคำร้องดังกล่าวยังมีการแนบสำเนาประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม2557 และสำเนาข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เรื่องการตั้งพรรคการเมืองใหม่ สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี รวมถึงประเด็นเสนอขอให้แก้ไขพ.ร.ป.พรรคการเมืองด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พรรคประชาธิปัตย์ ศาลรัฐธรรมนูญ