SCB ชูกลยุทธ “กลับหัวตีลังกา” สู่ดิจิทัลเต็มตัว ลดต้นทุน คน-สาขา

22 January 2018


 

ธ.ไทยพาณิชย์ ชูกลยุทธ์ปี 61 “Going Upside Down” เพิ่มประสิทธิภาพ –ขีดความสามารถการใช้ข้อมูล รุกธุรกิจโลกดิจิตัล-นิวบิสซิเนต ตั้งเป้า 3 ปีเป็น Digital Platform ลดต้นทุนลง 30% เหลือพนง.1.5 หมื่นคน-สาขา 400 แห่ง

นายอาทิตย์ นันทวิทยานายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) กล่าวว่า ภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และการเข้ามาของธุรกิจ Patform ระดับโลกที่กำลังจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของธุรกิจธนาคาร กอปรกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปิดรับการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้การบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ที่เห็นชัดเจนคือ โครงสร้างรายได้จากที่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมประมาณ 30% และอีก 70% มาจากดอกเบี้ย เริ่มเห็นว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมค่อย ๆ ลดลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการแทนที่ของเทคโนโลยีแทนการให้บริการโดยคน

ปี 2561 จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับตัวครั้งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้กลยุทธ์ “Going Upside Down” (กลับหัวตีลังกา) ที่ธนาคารจะโฟกัส5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.Lean the Bank (เพิ่มประสิทธิภาพธนาคาร) 2.High Margin Lending (ปล่อยสินเชื่อธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง) 3.Digital Acquisition (การดำเนินธุรกิจในโลกดิจิตอล) 4.Data Capabilities (เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูล) 5.New Business Model (ธุรกิจรูปแบบใหม่ )` ขณะที่ที่รายได้หลักของธนาคาร ยังคงมาจากธุรกิจ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการบริโภค และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) โดยธนาคารตั้งเป้าหมายสูงสุดในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็น Digital Platform ขนาดใหญ่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นหลัก

ต่อข้อถามที่ว่าการเป็น Digital Platform ส่งผลให้ธนาคารในอีก 3 ปีจะมีความคล่องตัวจากขนาดที่สลิมมากขึ้น จะส่งผลต่อจำนวนพนักงานและสาขาอย่างไร ? เขากล่าวว่าเป้าสาขาจากปัจจุบันที่มี 1,153 แห่ง ตั้งเป้าใน 3 ปีหรือปี 2563 จะให้ลดเหลือ 400 สาขา และพนักงานงานจาก 27,000 คน จะเหลือ 15,000 คน แต่ทั้งนี้ธนาคารไม่มีธงจะปลดพนักงานออกแต่อย่างไร เนื่องจากทุกปีจะมีพนักงานลาออกอยู่แล้วปีละประมาณ 3,000คน ช่วง 3 ปีน่าจะได้ 10,000 คน พร้อมกับชะลอรับพนักงานโดยการโยกย้ายไปยังศูนย์ธุรกิจที่ธนาคารจะเน้นมากขึ้น ขณะเดียวกันการทำธุรกรรมลูกค้าจะผ่านเทคโนโลยี่และโมบายมากขึ้น แทนสาขา

“จากที่แบงก์ทุ่มงบลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็นหลักวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท เราตั้งเป้าว่าภายใน 3 ปี ต้นทุนดำเนินการของแบงก์ จะลดลงได้ประมาณ 30% ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรในอนาคต จากที่ผ่านมาเฉลี่ยปีหนึ่ง ๆแบงก์มีรายได้ประมาณ 1.3 แสนล้านบาท และ 30 % เป็นกำไรสุทธิหรือเฉลี่ยปีละ 4 หมื่นล้านบาท ในจำนวน 1.3 แสนล้านบาท “

ทั้งนี้ปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปลี่ยนผ่านองค์กรภายใต้ภารกิจ “SCB Transformation” เพื่อเป้าหมายการเป็น “The Most Admired Bank” โดยได้มุ่งเน้นการสร้างรากฐานขององค์กรใหม่ ได้แก่ การยกระดับเทคโนโลยีของธนาคารเพื่อรองรับยุคดิจิทัล การเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม รวมถึงการพัฒนาบริการบน New Mobile Banking หรือ SCB Easy ที่มุ่งเน้นให้เป็น Lifestyle Application รวมถึงการผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสด ด้วยพัฒนาระบบการชำระเงินผ่าน QR Code ฯลฯ


ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ดิจิทัล กลยุทธ