เม็ดเงินโฆษณาโต 1.19 แสนล.

23 January 2018


นางสาวปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ เปิดเผยว่า แนวโน้วเม็ดเงินในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2561 คาดว่าจะเติบโต 7.6% จากปีที่ผ่านมา หรือมีมูลค่ากว่า 1.19 แสนล้านบาท จากปัจจัยความรู้สึกของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวดีขึ้น การวางแผนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีของรัฐบาล และการแข่งขันฟุตบอลโลก

โดยมี 3 สื่อหลักที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ สื่อทีวี คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 59.6% หรือคิดเป็นมูลค่า 7.1 หมื่นล้านบาท ตามด้วยสื่อนอกบ้านคิดเป็นอัตราส่วน 18.1% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท และสื่ออินเตอร์เน็ตคิดเป็นอัตราส่วน 10.5% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ส่วนกลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะหันกลับมาใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มมากขึ้น เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ แต่การใช้เม็ดเงินอาจจะกระจายไปยังสื่อออนไลน์ และการทำกิจกรรมที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

ปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์“สื่อทีวียังแข่งขันกันรุนแรง สำหรับช่องทีวีใหม่ อาทิ เวิร์คพอยท์ และช่อง 8 ยังคงนำคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่องเหล่านี้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีเรตติ้งที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนที่ช่องไม่ได้เพิ่มคอนเทนต์ใหม่ ก็ทำให้ไม่เติบโตหรือเรตติ้งไม่ได้ขยับเพิ่ม เพราะปัจจุบันคนดูไม่ได้ยึดติดกับช่องทีวีช่องเดิม จะติดตามคอนเทนต์ที่ชื่นชอบมากกว่า”

สำหรับเทรนด์ที่เข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2561 นั้น จะมีด้วยกัน 4 เทรนด์สำคัญ ได้แก่ 1.ดิจิตอลจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เม็ดเงินโฆษณาเติบโตขึ้นตามไปด้วย โดยโมบายจะยังคงเป็นจอสำคัญหลัก 2. การค้าขายบนโลกดิจิตอลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีแพลตฟอร์มที่มากขึ้น และกลไกการชำระเงินที่ง่ายขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็คือยุคของ social commerce เนื่องจากได้ผ่านยุคของ e-commerce ไปสู่ m-commerce แล้ว 3. จากการเติบโตของดิจิตอล ส่งผลให้ข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ซึ่งปัจจุบันบริษัทต่างควรต้องลงทุนทั้งเทคโนโลยีและบุคลากรที่จะสามารถจัดการกับข้อมูลได้ และ 4. ให้ธุรกิจมองเรื่องของดิจิตอลและเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่ AI, Machine Learning และ Bots จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

“ทิศทางการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อมองผู้บริโภคว่าเป็นปัจเจกไม่ใช่ตัวเลข ผู้บริโภคจะมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ที่เข้าใจความชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนและสามารถพูดกับพวกเขาในฐานะมนุษย์ที่ไม่ได้วัดเพียงแค่ ‘หญิงอายุ 20-39 ปี กรุงเทพฯ รายได้ระดับบน’ โดยแบรนด์ที่เข้าใจแก่นตรงนี้และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วจะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,333 วันที่ 21 - 24 มกราคม พ.ศ. 2561


โฆษณา เม็ดเงิน