นักลงทุนแดนมังกรไหลเข้าไทย

26 January 2018


ประเทศไทยเปิดกว้างต้อนรับนักลงทุนต่างชาติอยู่แล้วจึงเห็นนักลงทุน ต่างชาติเข้ามาลงทุน ทำงาน เปิดกิจการต่างๆค่อนข้างมากมายโดยเฉพาะคนจีนที่พวกเขาอาจมีปัญหาหรือไม่เป็นที่ต้องการในบางประเทศ เนื่องจากทัศนคติและความเชื่อแบบเดิมๆ แต่ประเทศไทยพวกเขาไม่เจอปัญหาเหล่านั้น อีกทั้งการเดินทางที่สะดวก การขยายตัวทางเศรษฐกิจและโครงการภาครัฐต่างๆ ที่ต่อเนื่อง รวมถึงค่าครองชีพไม่สูง อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตพร้อมสมบูรณ์ ดังนั้นนักลงทุนจีนจึงสนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะพวกเขาต้องการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับคนจีนและคนในประเทศไทย

นายสุรเชษฐ กองชีพ นักวิจัยอสังหาริมทรัพย์ ให้ความเห็นว่าทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีมากขึ้นทุกปีๆ และยังมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นต่อไปในอนาคตทั้งการเข้ามาลงทุนด้วยตนเอง การร่วมทุน หรือว่าเข้ามาซื้อกิจการ โครงการหรือส่วนหนึ่งของโครงการจากผู้ประกอบการไทยแต่อัตราการเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้นต้องดูสถานการณ์หลายๆ อย่างประกอบกัน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ อีกทั้งเรื่องของการโอนเงิน การนำเงินออกนอกประเทศของคนจีนเอง หรือการจำกัดการลงทุนนอกประเทศ ซึ่งเรื่องนี้อาจจะทำให้การเข้ามาของทุนจีนเพิ่มขึ้นแบบช้าๆ ไม่รวดเร็วมากนัก

“ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การรุกเข้ามาของทุนจีนเริ่มมีสัญญาณชัดมากขึ้น เพราะนักลงทุนจีนหรือบริษัทไทยบางแห่งเริ่มประกาศร่วมมือในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยนักลงทุนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยยังคงให้ความสนใจหรือว่าเลือกลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมมากที่สุด เพราะเป็นรูปแบบที่ต่างชาติสามารถซื้อได้”

ปีต่อไปน่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นทั้งแบบการร่วมทุนและแบบการเข้ามาซื้อกิจการ โดยรูปแบบของการร่วมทุนอาจไม่มาก เพราะนักลงทุนจีนมักจะขอบริหารหรือว่าจัดการทุกอย่างเองแตกต่างจากนักลงทุนญี่ปุ่นที่เลือกที่จะลงแต่เงินทุนและให้บริษัทไทยเป็นฝ่ายบริหารจัดการทุกอย่าง ดังนั้นจึงอาจไม่ค่อยเห็นบริษัทจีนร่วมทุนกับบริษัทไทยมากเหมือนทางญี่ปุ่น แต่รูปแบบการเข้ามาซื้อกิจการ อาคาร โครงการ ที่ดิน โดยบริษัทจีนที่เข้ามาตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทสาขาในประเทศไทยนั้นจะมีมากกว่าทำเลยอดนิยมยังคงเป็นทำเลในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยว พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น อีกทั้งตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกระจายออกไปในหลายจังหวัดที่ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยไปมากขึ้นแล้วแต่อาจจะมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจังหวัดยอดนิยมข้างต้น การลงทุนในอุตสาหกรรมเป็นการลงทุนอีกรูปแบบที่นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในภาคตะวันออก ซึ่งเห็นได้จากยอดการขอการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งเมื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ย่อมมีผลทำให้มีคนจีนเข้ามาทำงานมากขึ้นตามไปด้วยในอนาคตจึงอาจจะมีนักลงทุนเข้าไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรมเพื่อรองรับคนจีนก็ได้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,333 วันที่ 21 - 24 มกราคม พ.ศ. 2561


อสังหาริมทรัพย์ จีน นักลงทุนต่างชาติ ร่วมทุน ซื้อกิจการ