“สมคิด” ชี้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ดันเศรษฐกิจประเทศ

18 January 2018


รองนายกฯ ชี้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศถือว่าเหมาะสมแล้ว เชื่อส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศ

--- 18 ม.ค.61 --- ผู้สื่อข่าวราบงานว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ได้กล่าวถึงมติการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยระบุว่า มติการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำดังกล่าวถือได้ว่ามีความเหมาะสม เพราะภาคแรงงานไม่ได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำมานานถึง 3 ปีแล้ว และเชื่อว่าเมื่อค่าแรงเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลดีต่อการเพิ่มอำนาจซื้อของประชาชน ผู้ประกอบร้านค้าก็จะได้รับประโยชน์สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า สำหรับข้อกังวลที่ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงหรือไม่นั้น นายสมคิด ได้ตอบกลับว่า ข้อกังวลดังกล่าวกระทรวงการคลังจะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ด้วยที่จะต้องเข้ามากำกับดูแลราคาสินค้าให้มีความเหมาะสม


สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ค่าจ้างขั้นต่ำ