"ทีโอที"เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์

18 January 2018


ทีโอที แจงข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ในเขตภูมิภาค เตือนลูกค้าอย่าหลงเชื่อ ย้ำไม่มีนโยบายติดต่อขอเลขบัตรประชาชนกับลูกค้า
นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในเขตภูมิภาค ได้โทรศัพท์หาผู้ใช้บริการและแจ้งว่าจะโดนตัดสัญญาณและค้างชำระค่าบริการ รวมไปถึงสัญญาณเกิดปัญหา โดยจะให้ผู้ใช้บริการกดหมายเลข 1 แจ้ง เลขบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการบางรายหลงเชื่อได้กดหมายเลข 1 แต่กลับไม่มีเสียงตอบรับ และผู้ใช้บริการบางรายได้รับการแจ้งให้ไปชำระค่าบริการไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสัญญาณภายใน 2 ชั่วโมงนั้น บมจ.ทีโอที ขอยืนยันว่า บมจ.ทีโอที ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลแต่ประการใด อย่าได้หลงเชื่อและอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด

สำหรับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการติดต่อผู้ใช้บริการที่ค้างชำระค่าบริการทั้งในพื้นที่นครหลวงและภูมิภาค บมจ.ทีโอที ได้กำหนดหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 และ ตามประกาศของ กสทช. เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การส่งข้อความเสียงผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ( IVR : Interactive voice respond ) ไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการแจ้งให้ลูกค้ารับฟังข้อความเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าหรือไม่มีการให้กดเลือกเมนูแต่อย่างใดและ/หรือ การส่งข้อความสั้น SMS ไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ 2. การส่งหนังสือแจ้งเตือนยอดค่าใช้บริการค้างชำระ  3. การติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ในรายที่ได้แจ้งตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 และได้ระงับสัญญาณการโทรออกและโทรเข้าแล้ว โดยตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ฯ กำหนดให้ติดตามได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 น.

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเกิดปัญหา ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเพียงหมายเลขบริการ โดยไม่ต้องแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน แต่อย่างใด ได้ที่ TOT Contact Center 1100 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ที่ Facebook Fan page “@TOTPublic” หรือ http://www.tot.co.th หรือ e-mail : [email protected] หรือ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที


ทีโอที เตือนภัย แก๊งคอลเซนเตอร์