ท่องเที่ยวไทยปี 58 ทำสถิติใหม่ โกยรายได้ทะลุเป้า2.23ล้านล้าน

8 January 2016


ปิดฉากท่องเที่ยวปี 58 ทัวริสต์ต่างชาติ 29.88 ล้านคน เติบโต 20.44% สร้างรายได้จากไทยเที่ยวไทยและต่างชาติ 2.23 ล้านล้านบาท เกินเป้า 3 หมื่นล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนปี 59 ดันรายได้ 2.3 ล้านล้านบาท ททท.ชี้โครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด เห็นผล เฉพาะ 12 พื้นที่เป้าหมาย คนไทยเที่ยวเพิ่ม 9.58% สะพัด 5.03 หมื่นล้านบาท แจง"ลำปาง" เนื้อหอมสุด ด้าน สทท. ประเมินปีนี้ทัวริสต์พุ่งระหว่าง 32.54 ล้านคนถึง 34.02 ล้านคน

วรรณสิริ โมรากุลนางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า กรมการท่องเที่ยว ได้สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2558 โดยประเมินจากข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 พบว่าในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง 29.88 ล้านคน ขยายตัว 20.44% สร้างรายได้ 1.44 ล้านล้านบาทขยายตัว23.53% ถือว่ามีการเติบโตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 มากถึง 2.7 แสนล้านบาท ส่วนการเดินทางเที่ยวภายในประเทศ จากข้อมูลเบื้องต้น ประเมินว่าคนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศ138.8 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 7.9 แสนล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่2.23 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 2.20 ล้านล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 3 หมื่นล้านบาท

" ปี 2558 แม้นักท่องเที่ยวไทย เดินทางเที่ยวในประเทศชะลอตัวต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้เล็กน้อย จากเป้าหมาย 139.4 ล้านคน-ครั้ง เหลือ 138.8 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 7.9 แสนล้านบาท ไม่ถึง 8 แสนล้านบาท ที่ตั้งเป้าไว้ แต่ก็พบว่าคนไทยมีการกระจายจังหวัดในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 5 พันบาท เพิ่มขึ้น 6 % ส่งผลให้ภาพรวมในแง่ของรายได้จากการท่องเที่ยวจึงสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 20% สืบเนื่องจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยว แม้ว่าจะมีวันพักสั้นกว่านักท่องเที่ยวจากยุโรป แต่มีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น"

นางสาววรรณสิริ กล่าวต่อว่า สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับแรกที่มีการเดินทางเที่ยวไทยสูงสุด ได้แก่ จีน ประมาณ 7.8 ล้านคน รองลงมาคือ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และลาว ตามลำดับ ส่วนประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ประมาณ 3.7 แสนล้านบาท รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย รัสเซีย อังกฤษและออสเตรเลีย ตามลำดับ

ทั้งนี้หากเทียบกับปี 2557 พบว่าภาพรวมการท่องเที่ยวปี 2558 มีปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่หดตัว 6.55 % จากสถานการณ์ภายในประเทศและการหดตัวของนักท่องเที่ยวรัสเซีย แต่ปีที่แล้วพบว่าสถานการณ์ภายในประเทศที่สงบ การเปิดตัวโครงการท่องเที่ยววิถีไทย และการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำได้ช่วยกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยว แม้จะได้รับผลกระทบจาก การระบาดของไวรัสเมอร์ในเกาหลีใต้ เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ และการก่อเหตุร้ายในปารีส ซึ่งมีผลทำให้การท่องเที่ยวบางช่วงสะดุดแต่ท้ายสุดภาพรวมก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับทิศทางการท่องเที่ยวปี 2559 กรมการท่องเที่ยว วางเป้าหมายว่าประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาท เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.5 ล้านล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ 8 แสนล้านบาท รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ กล่าวในที่สุด

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เผยว่าการท่องเที่ยวของไทยในปี2558 ถือว่ามีการเติบโตดีกว่าเป้าหมายตั้งไว้ เดิมททท.ตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย 28.8 ล้านคนแต่ตัวเลขสิ้นปีเพิ่มขึ้นถึง 20% และยังสร้างรายได้เกินกว่าเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ที่ 2.2 ล้านล้านบาท

ส่วนในปี 2559 แม้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสศช.จะคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยถึง 32.5 ล้านคน แต่ททท.ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ตั้งเป้าหมายเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวที่ 2.3 ล้านล้านบาทแยกเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.5 ล้านล้านบาทและรายได้จากไทยเที่ยวไทย 8 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตามหากถามว่าททท.จะมีการปรับเป้าหมายรายได้ปีนี้ใหม่หรือไม่ หลังพบว่าฐานการเติบโตในปี2558 มีฐานที่ใหญ่เพิ่มขึ้นผู้ว่าการททท.กล่าวว่า ขณะนี้ยังต้องรอการประเมินสถานการณ์ก่อน
ด้าน นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เผยว่า ภาพรวมการเดินทางเที่ยวในประเทศของคนไทย ในปีที่ผ่านมาพบว่า มีการกระจายตัวของการเดินทางท่องเที่ยวในหลายจังหวัดเพิ่มมากขึ้น วัดได้จากการดำเนินโครงการ "เมืองต้องห้าม...พลาด" ที่มีการนำเสนอเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 12 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เพชรบูรณ์ น่าน ราชบุรี สมุทรสงคราม เลย บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย

"จากการจัดเก็บข้อมูลพบว่าในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2558 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวใน 12 พื้นที่เป้าหมายราว 18.56 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 9.58% ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 50,360 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19.35% โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำปางที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด อยู่ที่ราว 1.21 ล้านคน-ครั้งเพิ่มขึ้นถึง 65.95% มีรายได้ประมาณ 3,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 66.47%"

ส่วนเป้าหมายปี 2559 ตลาดภายในประเทศ มีการเป้าหมายสร้างรายได้ 8.07 แสนล้านบาท เติบโต 8.04% จากจำนวนนักท่องเที่ยว 150.7 ล้านคน-ครั้ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 4,330 บาท/คน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 2.89%โดยภูมิภาคที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดคือ ภาคเหนือ จะมีจำนวนนักท่องเที่ยว 16.4 ล้านคนครั้ง เติบโต 6% ก่อให้เกิดรายได้ 1.17แสนล้านบาท เติบโต 10.15% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริป4,480 บาท/คน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 3.90% ขณะที่ภาคใต้ยังคงทำรายได้สูงสุด ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 20.73 ล้านคนครั้งเติบโต 5.51% คิดเป็นรายได้ 1.60แสนล้านบาท เติบโต 9.67% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริป7,080 บาท เพิ่มขึ้น 3.86%

สำหรับมุมมองของภาคเอกชนถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้ นาย อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทท. กล่าวว่า สทท. ประเมินว่าในปี 2559 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาเที่ยวไทยอยู่ระหว่าง 32.54 ล้านคนถึง 34.02 ล้านคน เพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง7.96% ถึง13.04% จากปี 2558 และประเมินว่าจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 2.36 ล้านล้านบาทถึง 2.44 ล้านล้านบาทหลักๆเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 1.56-1.64 ล้านล้านบาท และเป็นรายได้จากการเดินทางเที่ยวในประเทศ 8 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ สทท.ประเมินว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย 8.53 ล้านคน ซึ่งเติบโตจากอย่างต่อเนื่องจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2558 ถึงเดือนมีนาคมปี 2559 เนื่องจากเป็นช่วงไฮน์ซีซัน และคาดว่าแผนในการดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพของททท.น่าจะเห็นผลในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เป็นต้นไป จากการส่งเสริมโปรดักซ์ของผู้ประกอบการ ที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้น และยังมีแรงหนุนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ประธานสทท.กล่าว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,120 วันที่ 7 - 9 มกราคม พ.ศ. 2559


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร นักท่องเที่ยวต่างชาติ นางสาววรรณสิริ โมรากุล กรมการท่องเที่ยว