กางแผนระบายสต๊อกข้าวปี59กระทรวงพาณิชย์แจงยิบแผนรายเดือน/ยุคคสช.ขายแล้วแสนล้าน

8 January 2016


รัฐแจงยิบแผนเจรจาระบายข้าวในสต๊อกปี59 แบบรายเดือน ประเดิมเจรจาขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ต่อด้วยอิหร่าน จีน อินโดฯ มาเลย์ กลางปีบุกตลาดแอฟริกา เป้าส่งออกรวมข้าวเอกชนปีนี้ 9 ล้านตัน ขณะแจงผลระบายข้าวยุค คสช.ต่อเนื่องรัฐบาลชุดปัจจุบัน 8.2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1 แสนล้าน ใช้ชดเชยค่าปรับปรุงข้าวให้เอกชนอีก 7.4 หมื่นตัน

แหล่งข่าวระดับสูงจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ" ถึงแผนตลาดการเจรจาซื้อขายข้าวและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในปี 2559 ว่า ตามแผนงานของกระทรวงพาณิชย์(พณ.)ได้มีการวางกรอบและแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการเร่งรัดการส่งออกไปยังตลาดสำคัญๆ เช่นการเจรจาการซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือจีทูจี และการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า โดยในระดับภูมิภาคเอเชียเดือนมกราคมนี้จะมีการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานNFA และกลุ่มผู้นำเข้าข้าวในฟิลิปปินส์

ขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางราวเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมีกำหนดการจะเดินทางเยือนอิหร่านอาจจะมีการเจรจาซื้อขายข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานรัฐGTC และผู้นำเข้าข้าวเอกชนของอิหร่านและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่วนเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะมีการประชุมซื้อขายข้าวภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่ง เน้นข้าวขาวและข้าวหอมมะลิไทย

เช่นเดียวกับเดือนเมษายน-มิถุนายน เจรจาซื้อขายข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานบลูล็อกของรัฐบาลอินโดนีเซียและการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานเบอร์นาส(BERNAS)และกลุ่มผู้นำเข้าข้าวในมาเลเซีย ส่วนในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม จะมีการเจรจาซื้อขายข้าวรวมถึงกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในภูมิภาคแอฟริกา เช่น โกตดิวัวร์ เซเนกัล แคเมอรูน เบนิน เป็นต้น

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเอกชนกับหน่วยงานรัฐและสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้นำเข้าข้าวในแต่ละภูมิภาค โดยมีเป้าหมายส่งออกข้าวปีนี้จะมีปริมาณ 9 ล้านตัน มูลค่า 4.787 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ได้รายงานผลการระบายข้าวภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ถึงรัฐบาลปัจจุบัน(22พ.ค.57-15ธ.ค.58)ที่กรมการค้าต่างประเทศได้ระบายข้าวไปปริมาณ 8.22 ล้านตัน มูลค่า 1.02 แสนล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นข้าวในสต๊อกรัฐบาล 4.87 ล้านตัน มูลค่า 5.25 หมื่นล้านบาท และข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ปริมาณ 3.35ล้านตัน มูลค่า 4.97 หมื่นล้านบาท โดยข้าวในสต๊อกรัฐบาล 4.87 ล้านตันที่ระบายออกไปนั้น แบ่งเป็น การขายข้าวให้ผู้ประกอบการโดยการประมูล12 ครั้ง ปริมาณ 4.71 ล้านตัน มูลค่า 5.08 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็นเพื่อการบริโภคปริมาณ 4.67 ล้านตัน มูลค่า 5.06 หมื่นล้านบาท และเข้าสู่อุตสาหกรรมปริมาณ 3.7412 หมื่นตัน มูลค่า 197 ล้านบาท ,การขายตามคำสั่งซื้อต่างประเทศเพื่อส่งออก ปริมาณ 5.96 หมื่นตัน มูลค่า 570 ล้านบาท, การใช้สต๊อกข้าวรัฐจ่ายค่าปรับปรุงคุณภาพหรือชดเชยค่าข้าวให้กับเอกชน ปริมาณ 7.46 หมื่นตัน มูลค่า 813 ล้านบาท ,การขายข้าวจีทูจี ให้กับบลูล็อก อินโดนีเซีย ปริมาณ 2.50 หมื่นตัน มูลค่า 365 ล้านบาท

ส่วนการระบายข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ปริมาณ 3.35 ล้านตันนั้น แบ่งเป็นการขายให้กับหน่วยงานรัฐต่างประเทศภายใต้สัญญาจีทูจี ปริมาณ 3.35 ล้านตัน มูลค่า 4.96 หมื่นล้านบาท และการบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของไทย และประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ปริมาณ 2.360 พันตัน มูลค่า 42 ล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,120 วันที่ 7 - 9 มกราคม พ.ศ. 2559


กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ระบายข้าว