เผยภารกิจ”บิ๊กตู่”ในแม่ฮ่องสอน

16 January 2018


เผยภารกิจ”บิ๊กตู่”เดินทางลงพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน 17 มกราคม 2561 นี้ เป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) แก่ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล ชมแนวทางพัฒนาอาชีพและรายได้ พร้อมประชุมยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

วันนี้ (9 ม.ค. 2561 ) เมื่อเวลา 14.20 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ  พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรี ที่เตรียมเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ว่า เวลา 07.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังท่า อากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ

จากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายของรัฐบาล ให้แก่ผู้แทนประชาชน 3 ตำบล จำนวน 8 ราย และพบปะกับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนประมาณ 700 คน

ต่อจากนั้น เวลาประมาณ 11.00 น.  นายกรัฐมนตรี จะเดินทางต่อไปยังศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเยี่ยมชมผลผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ของชาวแม่ฮ่องสอน โดยโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) กลุ่มคนอยู่ร่วมกับป่า 2) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ 3) เกษตรแปลงใหญ่ 4) กลุ่มผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวนเกษตร (กล้วยไม้/บุก/กาแฟ/พืชสมุนไพร/ถั่ว) กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ แม่ฮ่องสอน/กลุ่มผลิตภัณฑ์จากขนแกะ 6) กลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปภัมภ์  ก่อนเดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Working lunch) ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากนั้นเดินทางไปยังชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข) เพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ่อนำพุร้อนผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมชมการสาธิตการแปรรูปน้ำมันถั่วลิสงและข้าวเพื่อสุขภาพ แปลงนาเกษตรอินทรีย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผาบ่อ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานชุมชนคุณธรรม หลังจากนั้นดินทางไปสักการะพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในเวลาประมาณ 18.30 น.


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจราชการ