กยท.แจงยิบรัฐซื้อยางโปร่งใสยันแจ้งราคารับซื้อล่วงหน้า1 วัน

16 January 2018


กยท.แจงยิบภาครัฐซื้อยางใช้โปร่งใส ยันแจ้งราคารับซื้อล่วงหน้าก่อน 1 วัน/โควตาแบ่งกันเอง

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านบริหาร เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า หลังจากที่ กยท.ได้ลงไปชี้แจงทำความเข้าใจกับสถาบันเกษตร/วิสาหกิจ ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ใน 5 จังหวัดที่มีการเปิดรับซื้อยางประเดิมนำร่อง จำนวน 1,200 ตัน (จะต้องรับซื้อน้ำยางสด 2,000 ตัน เมื่อผ่านกระบวนการผลิตจะได้น้ำยางข้น 1,200 ตัน) ประกอบด้วย จังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรร จำนวน 500 ตัน สตูล จำนวน 500 ตัน นครศรีธรรมราช จำนวน 400 ตัน และยะลา จำนวน 200 ตัน และตรัง จำนวน 400 ตัน โดยในกลุ่มสถาบันที่เข้าร่วมแต่ละจังหวัดจะต้องไปตกลงแบ่งกันเองว่า ในแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมจะซื้อกันเท่าใด ทาง กยท.จะไม่ยุ่ง เพราะเกรงว่าจะมีคำครหาต่างๆ เช่นเดียวกับโรงงานแปรรูป ทางสถาบันเกษตรกรก็สามารถที่จะตกลงกันว่าจะเลือกใช้โรงงงานใดทาง กยท.จะไม่เข้าไปดำเนินการให้ เมื่อซื้อขายตามที่ได้รับแจ้ง ให้ทางกลุ่มส่งรายงานสรุปผลส่งมาที่สำนักงานจังหวัดนั้นๆ เพื่อสรุปรายงานมาส่งที่ส่วนกลาง เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยถูกต้องตามคำสั่งซื้อที่กำหนดไว้ จะจ่ายเงินให้สถาบันนั้นๆ ภายใน 2-3 วัน

ส่วนราคาประกาศรับซื้อในโครงการหน่วยงานรัฐยืนยันว่าประกาศก่อนล่วงหน้า 1 วัน เช่น จะรับซื้อน้ำยางสด ณ จุดรับซื้อในวันพรุ่งนี้ กล่าวคือ วันที่ 17 มกราคม 2561 วันนี้ (วันที่ 16 ม.ค.61) จะประกาศ ประมาณ 12.00 น.ว่าจะรับซื้อน้ำยางสด ณ จุดรับซื้อ 49 บาทต่อกิโลกรัม
สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคาซื้อขายยางจะประกอบ 3 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนเกษตรกร และ กยท. จะมีอำนาจในการกำหนดราคาขายยางชนิดต่างๆ ให้กับผู้ใช้ยาง และกำหนดราคาซื้อขายยางชนิดต่างๆ ของสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางและวิสาหกิจชุมชุมที่เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ

นายสุนันท์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ราคาประกาศรับซื้อ จะรวมค่าบริหารจัดการให้กับสหกรณ์/วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ 3 บาท ยกตัวอย่าง ราคาน้ำยางสดที่ กยท.ประกาศรับซื้อ ในวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2561 ราคา 49 บาทต่อกิโลกรัม กลุ่มวิสาหกิจ/สถาบันเกษตรกร ควรจะรับซื้อน้ำยางสดเกษตรกรที่ 46 บาทต่อกิโลกรัม เป็นต้น ทั้งนี้ค่าบริหารจัดการแต่ละกลุ่มอาจจะมากน้อยไม่เท่ากัน จึงยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ

"ขอทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ให้สถาบัน/วิสาหกิจเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ หากติดขัดปัญหาอะไร หรือสงสัยอะไร ก็สามารถสอบถาม กยท.ในจังหวัดนั้นๆ ได้"

เกษตรกร ยางพารา กยท. สหกรณ์ สถาบันเกษตร