GPSC ฉลุยปี59 โตตามแผน ‘นํ้ามันขาลง-เศรษฐกิจชะลอ’ ไม่กระทบ

9 January 2016


GPSC เผยปี 2559 ธุรกิจไฟฟ้ามีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง ทั้งจากมาตรการภาครัฐและยังเป็นธุรกิจเชื่อมโยงรับเศรษฐกิจเออีซี มั่นใจผลประกอบการเป็นไปตามเป้า ปีลิงโครงการโรงไฟฟ้านวนคร 125 เมกะวัตต์ แผน 5 ปีคาดกำลังการผลิต 2,850 เมกะวัตต์ เผยธุรกิจไร้ผลกระทบจากราคาน้ำมันขาลงและเศรษฐกิจโลกถดถอย เหตุเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีสัญญาซื้อขายระยะยาวรองรับ

ราคาหุ้น GPSCดร.เติมชัย บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)(บมจ.) ( GPSC ) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2559 ของบริษัท ยังคงมั่นใจในการรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของตลาดโลกและราคาเชื้อเพลิงยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนก็ตาม เนื่องจากธุรกิจไฟฟ้าปีนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น ประกอบกับจุดแข็งของธุรกิจที่มีสัญญาซื้อขายแบบระยะยาวถึง 15 – 20 ปี

ทั้งนี้ปี 2559 จะเป็นอีกปีที่ธุรกิจไฟฟ้ามีการเติบโตจากนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลังงานทดแทนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และขยะ ที่รัฐเตรียมเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในการขายไฟฟ้า และธุรกิจนี้ก็ยังเป็นเมกะเทรนด์ ที่มีคนให้ความสนใจมาลงทุนอย่างมาก ประกอบกับการที่ไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อนาคตธุรกิจไฟฟ้าจะยิ่งมีการเชื่อมโยง และเติบโตสูงตามการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาค

อย่างไรก็ตามภาวะราคาน้ำมันผันผวนในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ GSPC ทั้งด้านการรับรู้รายได้และการรักษาระดับมาร์จิน เนื่องจากระบบการขายไฟฟ้าและไอน้ำเป็นลักษณะ Cost Plus Basis ในรูปแบบ Minimum Take or Pay หรือ การส่งผ่านต้นทุนค่าเชื้อเพลิงไปยังลูกค้า และรับรองว่าบริษัทจะได้รับรายได้ขั้นต่ำจากลูกค้าตามจำนวนรับผลิตภัณฑ์ที่ตกลงกันไว้ ทำให้ผลประกอบการเดินหน้าตามแผน เห็นได้ชัดจากผลประกอบการในช่วง 9 เดือน ของปี 2558 ที่มีอัตรากำไรสุทธิเติบโตถึง 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของบริษัทที่มีความมั่นคง และเชื่อมั่นว่าผลประกอบการทั้งปี 2558 ก็ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายเดิม

ดร. เติมชัย กล่าวว่า แนวโน้มการเติบโตของบริษัทในปี 2559 ยังคงขยายต่อเนื่องจากปี 2558 จากหลากหลายโครงการสำคัญที่บริษัท ดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างตามแผน ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงไฟฟ้านวนคร (NNEG) จำนวน 125 เมกะวัตต์ ที่จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปีนี้และมีลูกค้ารองรับการผลิตแล้ว การรับรู้รายได้เต็มของโครงการไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC CP) Phase1 หลังจากที่ได้เดินหน้าดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัท ยังเตรียมแผนการเจรจาการลงทุนกิจการไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศร่วมกันกับกลุ่ม ปตท. ในฐานะที่บริษัท เป็นแกนนำในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ซึ่งนับเป็นจุดแข็งที่สำคัญของบริษัท ที่จะเติบโตไปพร้อมกันกับการเติบโตของทั้งกลุ่มธุรกิจ ปตท.

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงการระยะยาว ที่มีมีผลตอบแทนที่ดี ตามแผนในระยะ 5 ปีข้างหน้า GPSC จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2,850 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นลงทุนในพลังงานทางเลือก 10% และลงทุนในต่างประเทศ 30% ของกำลังการผลิตข้างต้น ด้วยความพร้อมทางด้านเงินลงทุน ที่บริษัท จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท โดยเป็นเงินจากการระดมทุนจาก IPO จำนวน 1 หมื่นล้านบาท และจากวงเงินกู้ของบริษัท ที่มีต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำอีกจำนวน 8 พันล้านบาท และในอนาคต บริษัท มีเป้าหมายที่จะการขยายกำลังการผลิตที่มากกว่าแผนที่วางไว้ ด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถหาแหล่งเงินในรูปแบบการกู้ยืมเงินที่มีต้นทุนที่ต่ำได้ เพราะปัจจุบันบริษัท มีงบการเงินที่แข็งแรงมาก หนี้สินต่อทุนต่ำ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่ให้ความมั่นใจต่อผู้ให้กู้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,120 วันที่ 7 - 9 มกราคม พ.ศ. 2559


GPSC ธุรกิจไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐาน ดร.เติมชัย บุนนาค บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)