DSIโต้ถูกกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มนำเข้ารถหรู

15 January 2018


DSI ชี้แจงกรณีถูกกล่าวหามีผู้แอบอ้างชื่อเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย ที่นำรถยนต์หรูเข้าจากต่างประเทศโดยสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 มีสาระสำคัญว่า การสำแดงภาษีอันเป็นเท็จ กรณีการแจ้งภาษีรถยนต์หรูที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลการสอบสวนอยู่ในชั้นของกรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และป.ป.ช. พบว่า รถยนต์ที่นำเข้ามาในเมืองไทยร่วมหมื่นคัน ในห้วงปี 2555 - 2560 นั้น สำแดงต่ำกว่าความเป็นจริงเกือบ 95%โดยข้อมูลล่าสุดของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เสนอเรื่องไปยังกรมศุลกากรนั้น พบว่าเฉพาะการนำเข้ารถยนต์หรูจาก 3 ประเทศชั้นนำที่ผู้ประกอบการรถยนต์หรู ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทายาทเศรษฐีเปิดโชว์รูมขายรถกันอยู่ในปัจจุบันนั้นมีปัญหาหมด นี่จึงเป็นปัญหาว่า รถยนต์ซูเปอร์คาร์ที่ขายกันในเมืองไทย และที่นำเข้ามาตามท่าเรือ หรือตามเขตปลอดอากร ขายออกไม่ออก ออกของไม่ได้ และเผชิญปัญหาถูกมือดีที่อาศัยใบประกอบอาชีพ "ตำรวจ-ดีเอสไอ" ที่เป็นผู้รักษากฎหมายเรียกหาประโยชน์ใต้โต๊ะกันสนั่นทุ่งในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ขอชี้แจงว่า การดำเนินคดีการสำแดงภาษีอันเป็นเท็จ กรณีการแจ้งภาษีรถยนต์ที่มีมูลค่าสูง (รถหรู) ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ต่ำกว่าความเป็นจริง นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการดำเนินคดีโดยมีผู้ร่วมดำเนินการหลายฝ่าย การสอบสวนมีความโปร่งใสทุกขั้นตอน และมีการดำเนินคดี อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นเรียกรับผลประโยชน์นั้น นอกจากเป็นการผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งของกรมสอบสวนคดีพิเศษเองที่จะปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังนั้น หากผู้ใดมีเบาะแสตามข่าวข้างต้น สามารถแจ้งมายังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th ซึ่งมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ หรือจะแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ร่วมกันทำความจริง ให้ปรากฏ และจะได้ดำเนินคดีอาญากับผู้ที่มีพฤติการณ์ดังกล่าวโดยเฉียบขาดต่อไปดีเอสไอ กรมศุลกากร รถหรู กรมสอบสวนคดีพิเศษ