ชูงานพระนารายณ์ เที่ยวย้อนอดีตลพบุรี

15 January 2018


ลพบุรี เปิดบ้านวิชาเยนทร์ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในงานแผ่นดินพระนารายณ์ หวังดึงนักท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เผยว่า จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี สำหรับปี 2561 นี้ จังหวัดลพบุรีได้กำหนดรูปแบบ “นุ่งโจง ห่มสไบ” มีกิจกรรมการแสดง และมหรสพ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่นกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง (เคาะประตู) พิธีเทิดพระเกียรติและเดินรณรงค์แต่งไทย กิจกรรมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ ในวันเปิดงาน กิจกรรมรำถวายมือในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) ซึ่งปีนี้ จะเปิดรับสมัครนางรำทั่วทั้งประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และคิวอาร์โค้ดของจังหวัดลพบุรี

“สำหรับกิจกรรม ต่างๆ ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ประกอบด้วย การแสดงแสงเสียง งานราตรีวังนารายณ์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ การแสดงเวทีกลาง การแสดงละครลิง และตลาด

ย้อนยุค ซึ่งตลาดย้อนยุคได้มีการเปลี่ยนพื้นที่จากด้านหน้าตึกเขียวไปยังพื้นที่ขายจำหน่ายสินค้า OTOP และย้ายจากการจำหน่ายสินค้า OTOP และของดี 11 อำเภอ มาจำหน่ายริมกำแพงด้านหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยได้เพิ่มตลาดประชารัฐ บริเวณริมกำแพงตรงข้ามโรงเรียนวินิตศึกษา

นายสุปกิตกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้บริเวณสวนราชานุสรณ์ และเทวสถานปรางค์แขก ยังคงมีการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ไฟฟ้าประดับ และการบรรเลงดนตรีขับกล่อม สิ่งสำคัญในการสร้างสีสัน และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้มาสัมผัสกับดินแดนแห่งประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือการเปิดบ้านวิชาเยนทร์ หรือบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ชาวต่างชาติที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดปราน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,331 วันที่ 14 - 17 มกราคม พ.ศ. 2561


ลพบุรี งานแผ่นดินพระนารายณ์