ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : 8 กลยุทธ์ทำยังไงให้ ปัง!!!

12 January 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น 8 กลยุทธ์ทำยังไงให้ ปัง!!! รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)การลงทุน เศรษฐกิจ การค้า กลยุทธ์