"ประเดช กิตติอิสรานนท์" ซื้อบิ๊กล็อต SUPER-W4 กว่า 160 ล้านหน่วย

12 January 2018


"ประเดช กิตติอิสรานนท์" ซื้อบิ๊กล็อต SUPER-W4 เหตุมั่นใจ "ซุปเปอร์บล๊อก" พื้นฐานดี เลือกเก็บวอร์แรนต์ราคาถูกกว่าซื้อหุ้น ยังมีเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มาหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ของ บมจ. ซุปเปอร์บล๊อก (SUPER) โดย นายประเดช กิตติอิสรานนท์ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นายประเดช กิตติอิสรานนท์นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ดีดีมาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า ได้เข้าซื้อ SUPER-W4 จำนวน 160 ล้านหน่วย เพราะมั่นใจว่า SUPER เป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งนี้ การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SUPER-W4 เนื่องจากใช้เม็ดเงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อหุ้นสามัญโดยตรง อีกทั้งวอร์แรนต์มีอายุอีก 2 ปีทำให้มีเวลาเหลือสำหรับให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ซึ่งจะทำให้ยังคงดำรงสัดส่วนการถือหุ้นใน SUPER ต่อไป