ธปท.ผนึกปปง.สอบสวมบัตรเปิดบัญชีแบงก์

11 January 2018


กรณีประชาชนขอความเป็นธรรมหลังถูกสวมสิทธิ์ นำบัตรประชาชนเปิดบัญชีกับ7ธนาคารจำนวน9บัญชี

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจาก ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) แล้ว และผู้ตรวจสอบ ธปท. กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) ร่วมกับ ธปท. ตรวจสอบร่วมกันอีกชั้นหนึ่งอนึ่ง ธปท. ได้กำชับให้แต่ละธนาคารกวดขัน พร้อมสั่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของแต่ละธนาคารเพิ่มการตรวจสอบในเรื่องนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานแต่ละสาขาดำเนินการ พิสูจน์ทราบ/การรู้จักลูกค้า (Know your customer:KYC) ตามขั้นตอนที่กำหนด นอกจากนี้ ธปท. ได้ขอให้ชมรมตรวจสอบ ธพ. หารือร่วมกันเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้น เพื่อมิให้สร้างความเสียหายให้ลูกค้าในวงกว้าง 


ธปท. บัตรประชาชน ปปง สวมสิทธิ์