ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : วิบากกรรมภาษีนำเข้ารถหรู

10 January 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น วิบากกรรมภาษีนำเข้ารถหรู รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)รถหรู ภาษีนำเข้า นำเข้ารถหรู รถหรูหนีภาษี ภาษีรถหรู ภาษีนำเข้ารถหรู