ทล.ยื่นเค้กเอกชน 6.4 หมื่นล้าน ดึงร่วมลงทุน-บริหาร-ซ่อมบำรุง2มอเตอร์เวย์สายใหม่

14 January 2018






กรมทางหลวงเดินหน้าโครงการนำร่อง ร่วมลงทุนเอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษามอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี รวมงบก่อสร้างและซ่อมบำรุงกว่า 6.4 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาร่วมลงทุนไม่เกิน 30 ปี ดีเดย์เปิดประมูลกุมภาพันธ์นี้ คาดลงนามปลายปี 61

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ในการดำเนินงานและบำรุงรักษา โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน- นครราชสีมา รวมงบก่อสร้างและซ่อมบำรุงกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี รวมงบก่อสร้างและซ่อมบำรุงกว่า 3.1 หมื่นล้านบาท

การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ครั้งนี้ใช้รูปแบบ PPP Gross Cost ซึ่งได้แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เอกชนจะเป็นผู้ออกแบบ และลงทุนค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอกชนก่อสร้าง ระยะที่ 2 ภาครัฐจะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ทั้งงานโยธาในส่วนที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และงานระบบในส่วนที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางให้แก่ภาครัฐ รวมทั้งดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่กำหนด และมีระยะเวลาร่วมลงทุนไม่เกิน 30 ปี นับแต่เปิดให้บริการ โดยเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐ ส่วนเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบ ค่าจ้างการดำเนินงาน และค่าบำรุงรักษา

มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงกลางดง



“ถือเป็นเมกะโปรเจ็กต์ต้นปีนี้ที่ทล.เร่งขับเคลื่อน คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ทั้งจากบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือรายอื่นที่จะจอยต์เวนเจอร์ต่อกัน แล้วจะเร่งนำเสนอซูเปอร์บอร์ดพิจารณาต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปในรายละเอียดทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะสามารถประกาศขายซองเอกสารประกวดราคาได้ในเดือนมีนาคม 2561 เบื้องต้นนั้นแยกเป็น 2 สัญญา คือ 1 เส้นทางต่อ 1 สัญญา การวางระบบและการบำรุงรักษาจะอยู่ในสัญญาเดียวกัน”

ทั้งนี้ กรมทางหลวงยังได้เชิญชวนนักลงทุน สถาบันการเงินและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในวันที่ 31 มกราคม 2561 นี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 และ 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและร่างแนวคิดของเอกสารเงื่อนไขการร่วมลงทุน พร้อมรับฟังความคิดเห็นก่อนสรุปผลและออกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ต่อไป

ภายหลังการสัมมนาทล.ยังมีแผนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ตามกำหนดการดังนี้ เดือนกุมภาพันธ์ ประกาศเชิญชวนเอกชน ร่วมลงทุน เดือนมีนาคม ขายซองเอกสาร เดือนมีนาคม-กรกฎาคม เอกชนจัดทำเอกสารและยื่นข้อเสนอ เดือนกรกฎาคม -กันยายนประเมินข้อเสนอ /เจรจาต่อรอง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ตรวจร่างสัญญาและเสนอขออนุมัติผลการคัดเลือก เดือนธันวาคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และลงนามสัญญา

“ดังนั้นด้วยงบประมาณสูงถึง 6 หมื่นล้านบาทคาดว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้นักลงทุนภาคเอกชนผู้สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ ด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีงานระบบที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นและเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองที่ปลอดภัย ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,330 วันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 2561


มอเตอร์เวย์ กรมทางหลวง