เจาะใจขุนพลแอลพีเอส ชูโมเดล RDSP สร้างจุดต่างเหนือคู่แข่ง

14 January 2018


ปีที่ผ่านมา บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจครั้งใหญ่ ถือเป็นปีแห่งการปรับ “Year of Shift” จากผลพวงผลักดันให้ธุรกิจบริการอย่าง “ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส” หรือ แอลพีเอส บริษัทร่วมทุนระหว่างแอล.พี.เอ็น. กับพันธมิตรที่เรียกกันว่า แอล.พี.เอ็น. ทีม และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์อันดี โดยแอล.พี.เอ็น.ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 51% ที่เหลือพันธมิตร 49% ตามลำดับ ปรับทิศทางจากที่เคยรับงานให้กับบริษัทแม่ แอล.พี.เอ็น.เป็นหลัก ก็ได้โอกาสขยายฐานธุรกิจรับงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ภายนอก เพื่อเป็นการนำศักยภาพและจุดแข็งด้าน Product Value ที่มีอยู่มาสร้างประโยชน์สูงสุด แก่บริษัท

++จุดขายแวลู แอลพีเอส
ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรม การผู้จัดการ แอลพีเอส ให้สัมภาษณ์ถึงแผนรุกธุรกิจว่าธุรกิจของบริษัทคือรับบริหารจัดการโครงการ ลูกค้าคือผู้ที่สนใจจะลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดซื้อที่ดินและทำการขายเอง ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่น การออกแบบ การเลือกสเปกวัสดุ การก่อสร้าง ตลอดจนการยื่นรายงานอีไอเอ ซึ่งเรียกรวมๆ ว่าเรื่องหลังบ้าน จะใช้มืออาชีพมาดำเนินการ ซึ่งจุดนี้แอลพีเอส จะเข้าไปรับดำเนินการให้ทั้งหมด โดยเก็บค่าวิชาชีพหรือค่าฟีตามมูลค่าโครงการ สมมติโครงการมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบวกค่าออกแบบรวมกันแล้วเท่ากับ 100% จะคิดเพิ่มอีก 5% (ชาร์จ ออน ท็อป)

“ลูกค้าที่ติดต่อมา เพราะต้องการแวลูของแอลพีเอส ซึ่ง ก็คือแอล.พี.เอ็น. ทีม ที่ทำงานร่วมกันมานาน 25 ปี และการบริการในฐานะโปรเจ็กต์ แมเนจเมนต์ของแอลพีเอส จะแตกต่าง จากโปรเจ็กต์ แมเนเจอร์ทั่วไปที่จะมาแค่คนคนเดียว แต่บริษัทดึงพันธมิตรทั้งหมดเลย ไม่ว่า ผู้รับเหมา ผู้ค้าวัสดุ ผู้ออกแบบ เหมือนเรามีวงดนตรีครบทีมอยู่แล้ว เสนอให้กับเจ้าของงาน และเจ้าของเพียงรอดูตึกเสร็จอย่างเดียว”

ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรม การผู้จัดการ แอลพีเอส++สร้างรูปแบบธุรกิจ RDSP
สำหรับค่าฟีออน ท็อป 5% ที่เรียกเก็บจากลูกค้านั้น สำหรับโครงการที่แอลพีเอส รับบริหาร ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างบลงทุนอยู่ในวงเงินที่ลูกค้าวางไว้ เช่นมูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ก็ตามนั้น ด้วยรูปแบบธุรกิจที่สร้างขึ้นเรียกว่า RDSP : Realestate Development Service Provider เป็นมากกว่าโปรเจ็กต์ แมเนเจอร์ การทำงานเราจะคิดเหมือนเป็นดีเวลอปเปอร์ นอก จากคุมค่าใช้จ่ายแล้ว จะส่งมอบโครงการให้ดีเวลอปเปอร์ ส่วน ดีเวลอปเปอร์จะส่งมอบให้ใครก็เป็นเรื่องของดีเวลอปเปอร์ ซึ่งจุดนี้ทำให้แอลพีเอส ต่างจากผู้รับเหมา ที่จะเน้นส่งมอบโครง การให้ดีเวลอปเปอร์เท่านั้น

“การรับบริหารโครงการ เป็นสิ่งที่หลายๆคนในประเทศนี้คิดออกว่าธุรกิจนี้ไปได้ แต่ไม่มีคนที่สามารถรวบรวมทีมขึ้นมาแล้วทำได้จริง นอกจากแอลพีเอส แต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ทุกลักษณะโครงการ จะทำเฉพาะโครงการที่แอล.พี.เอ็น.ถนัดซึ่งก็คือคอนโดมิเนียม ระดับกลาง-ล่าง”

++ลูกค้ารายแรก
ลูกค้ารายแรกของเราคือบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ให้บริหารโครง การ ไอ คอนโด โดยลูกค้าอยากให้สร้างคอนโดมิเนียมตามแบบโครงการลุมพินี บางแวก ซึ่งแอลพีเอสก็ปรับรูปแบบให้มีกลิ่นอายของความเป็นพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ถือว่าเกิดขึ้นจริงแล้ว หลังจากโครงการนี้ทางลูกค้าก็เตรียมจะมอบโครงการใหม่ให้ดำเนินการอีก

“จุดสำคัญดีเวลอปเปอร์ที่เราไปทำงานด้วยก็ต้องเข้าใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของแอล.พี. เอ็น. ถ้าไม่ยินดีที่จะเปิดเผยกระบวนการทำงาน หรือเปิดเผยแนวทางการทำงาน เราก็คงทำงานลำบาก แต่พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีความพร้อม ถ้าราคาของเราไม่สามารถแข่งขันได้จริง ทั้งค่าออกแบบและค่าก่อสร้าง กับค่าฟี ออนท็อป 5% คิดว่าพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ก็คงไม่เลือกให้เราทำโครงการต่อไป ซึ่งล่าสุดได้ติดต่อให้เราทำโครงการต่อไป”

++ตั้งเป้าปีละ 1 พันล.
จากจุดนี้เป็นเครื่องชี้วัดว่าบริษัทสามารถอยู่ในตลาดนี้ได้ แต่จะยังไม่รีบร้อนรับงานนอก เพราะว่างานภายในของแอล.พี.เอ็น.ที่เป็นบริษัทแม่ ก็ค่อน ข้างล้นมือ โดยในปี 2560 แอล.พี.เอ็น.ขยายไปในหลายเซ็กเมนต์ ดังนั้น คิดว่าจะทำปีละ 1-2 โครง การ หรือมูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2560-2561 จะมีงานที่ไม่ใช่ของแอล.พี.เอ็น. 2 โครงการ แต่หลังจากนั้นในปี 2562 อาจจะรุกเต็มที่

“การรับงานนอกต้องปรับ เปลี่ยนองค์กรค่อนข้างมาก มีฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ค่อนข้างมาก แต่เราก็มั่นใจว่าอนาคตต้องมาในแนวทางนี้ และ 5 ปีวางเป้าจะกลายเป็นบริษัท RDSP ซึ่งรับงานทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะแอล.พี.เอ็น. เพราะแอล.พี.เอ็น.มีศักยภาพจ่ายงานให้เราได้แค่นี้”

นอกจากนี้ในอนาคตอาจจะขยายสู่อสังหาฯรูปแบบอื่น นอกเหนือจากแนวสูง โดยอาจจะเป็นบ้าน และตึกสูง 8 ชั้น หรือโลว์ไรส์ กลุ่มนี้งานจะมีมาก จากคนที่มีที่ดิน และอยากสร้างอพาร์ตเมนต์

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,330 วันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 2561


แอล.พี.เอ็น. แอลพีเอส RDSP