ชงอายัด2โครงการบ้านจัดสรร ส่อทุจริตเงินกู้2,000ล้านสหกรณ์สโมสรรถไฟ

13 January 2018


ลูกบ้านโครงการอาลีบาบาลีฟวิ่งเฮ้าส์ และโครง การบ้านบุญสิตา แก่งกระจาน เพชรบุรี หนาว!!!กลุ่มธรรมาภิบาลฯชงปปง.-กองปราบปราม สั่งยึดเหตุเอี่ยวคดีฉาวทุจริตกู้ 2,000 ล้าน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ

นายวิวัฒน์ สมบัติหลาย ประธานกลุ่มธรรมาภิบาล เปิดเผยภายหลังพร้อมผู้เสียหาย ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เข้าร้องสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอให้ตรวจสอบการกระทำของนายบุญส่ง หงส์ทอง และพวกว่าเป็นการฟอกเงินหรือไม่ โดยอ้างถึงหนังสือกลุ่มธรรมาภิบาลที่ยื่นถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ที่ธมบ.0033/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กรณีที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้กระทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เสียหายจนประสบปัญหาการขาดทุน ทำให้สมาชิกจำนวน 6,390 คนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับเงินปันผล ไม่สามารถเบิกถอนได้ ไม่สามารถกู้ยืมเงินทั้งการกู้ฉุกเฉิน การกู้สามัญ และกู้ยืมเงินพิเศษไปแล้วนั้น

โครงการบ้านบุญสิตานอกจากนั้นยังพบอีกว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวยังได้นำเงินไปซื้อที่ดิน พัฒนาที่ดิน สร้างอาคารจำนวน 199 สัญญา คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 2,279 ล้านบาทด้วยการนำไปพัฒนาบ้านจัดสรรโครงการอาลีบาบา ลีฟวิ่ง เฮ้าส์ และโครงการบ้านบุญสิตา ในเขตพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยพบว่าได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกัน ร่วมมือกันเป็นขบวนการ วางแผนเป็นขั้นตอน เจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องในรูปแบบการอนุมัติจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์จำนวน 6 คนที่ประกอบไปด้วยนายบุญส่ง หงส์ทอง นายวีระชัย ศรีสวัสดิ์ นายบัญชา ช่วยประสิทธิ์ นายประพันธ์ อำพันฉาย นายนรินทร์ โพธิ์ศรี นายปรีชา ธนะไพรินทร์ ตั้งแต่ปี 2556-กันยายน 2560 นั้น

โครงการอาลีบาบา ลีฟวิ่ง เฮ้าส์ทั้งนี้ภายหลังการยื่นให้ปปง.ตรวจสอบแล้วกลุ่มธรรมาภิบาล จะรวบรวมผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายบุญส่ง หงส์ทอง และพวกที่กองปราบปราม เพื่อให้ปปง.ใช้ประกอบการตั้งเรื่องยึดและอายัดทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ต่อไป

“กรณีดังกล่าวนี้พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วิริยาสรร (รองเลขาธิการปปง.) ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.รับเรื่องและสั่งการไปแล้ว พร้อมกับแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองปราบปรามโดยเร็ว หลังจากนั้นปปง.จะประสานงานกับกองปราบปรามเพื่อยึดและอายัดทรัพย์ทุกอย่างไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะยักย้ายถ่ายเททรัพย์ที่ส่อว่ากระทำผิดออกไป ไม่เว้นแม้แต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 2 โครงการที่พบว่าได้มีการนำเงินไปลงทุนในครั้งนี้ด้วย”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,330 วันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 2561


บ้านจัดสรร เงินกู้ ทุจริต สหกรณ์สโมสรรถไฟ