เล็งใช้ม.44ตั้งสนง.คณะกรรมการฯจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

9 January 2018


รัฐบาล เล็งใช้ม.44 เดินหน้าจัดตั้งสนง.คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

9 ม.ค. 61--พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดสรรภารกิจและการบริหารงานด้านบุคคลากรของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษหรือไม่ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มต้นทำงานได้ และให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ฉบับใหม่ที่กำลังจะออกมา

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินี้ จะทำหน้าที่เข้ามาบูรณาการติดตามการทำงาน และงบประมาณของกระทรวงต่างๆ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน และใน 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ การบริหารโครงการขนาดใหญ่ และโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ ขณะที่หน่วยงานเดิมยังคงมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณ แต่ต้องให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดผลการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและลดความซ้ำซ้อน


พล.อ.ประยุทธ์ ได้กำชับในที่ประชุม ครม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดจากปรากฏการณ์ลานีญา เช่น การเกิดฝนตกหนักนอกฤดูกาล โดยให้เตรียมการทั้งเรื่องการพร่องน้ำและการเตรียมพื้นที่แก้มลิง และต้องป้องกันไม่ให้มีการพร่องน้ำมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งได้ ซึ่งขณะนี้ปริมาณกักเก็บน้ำเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่ 84% ซึ่งยังถือว่าเป็นปริมาณที่สูง ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดต้องคำนึงถึงการใช้น้ำทั้งประเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะมีบทบาทในการเข้ามาดูแลรับผิดชอบแผนการดำเนินงานทั้งหมด

ด้านพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม คสช. ในช่วงเช้าวันนี้ ได้หารือรายละเอียดเรื่อง การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีเคยแจ้งว่าจะจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวขึ้นที่สำนักนายกรัฐมนตรี และดึงตัวอดีตอธิบดีกรมชลประทานมาเป็นผู้อำนวยการ

"ขณะนี้มีการตั้งหัวเอาไว้แต่ยังไม่มีโครงสร้างของหน่วยงาน วันนี้จึงมีการพิจารณาลงรายละเอียดว่า ถ้าจะแต่งตั้งบุคคลากร อุปกรณ์ คนที่จะทำงานคงไม่สามารถดำเนินการได้โดยกฎหมายปกติ เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้อำนาจตามมาตรา 44"

โดยวันนี้ได้หลักการคร่าวๆ ว่าจะต้องตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของหลายๆ หน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับน้ำ ซึ่งกระจายอยู่ในหลายกระทรวงว่ามีงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เอามาเป็นตัวตั้ง แล้วดึงคนมาทำงาน คาดว่าอีกสักระยะจึงจะสามารถออกเป็นคำสั่งได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดไปแล้ว


พล.ท.สรรเสริญ กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า คสช. ใช้อำนาจพิเศษเป็นการริดลอนสิทธิ์ว่า วันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์การใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่า การจะใช้อำนาจตามมาตรา 44 จะต้องเข้าข่ายอยู่ในเรื่องสำคัญคือเป็นเป็นที่เกี่ยวกับการปฏิรูป ไม่ว่าจะปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบงาน ปฏิรูปโครงสร้างองค์กร, เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง, เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับสังคมและประชาชน และเป็นการแก้ไขปัญทางด้านเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ อำนาจตามมาตรา 44 มีผลทั้งในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการ โดยในทางนิติบัญญัติ หมายความว่า คำสั่งที่ออกมามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากฎหมายฉบับหนึ่ง ในทางบริหารเป็นการสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติ หรือ ไม่ปฏิบัติอะไรสักอย่าง เช่นที่ผ่านมามีการปรับ โยกย้ายข้าราชการเพื่อให้มีการตรวจสอบ ในทางตุลาการ ใช้ในการตัดสินคดีได้ ที่ผ่านมา คสช.ยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปก้าวก่ายงานด้านตุลาการเลยแม้แต่กรณีเดียว เพียงแต่เป็นการทำให้เรื่องนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มีแต่ทางนิติบัญญัติกับทางบริหารที่ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เข้าไปแก้ปัญหา

"การใช้อำนาจตามมาตรา 44 คำนึงเท่าที่จำเป็น เป็นเรื่องที่เร่งด่วน ถ้าล่าช้าจะไม่ทันการณ์ แล้วจะเกิดความเสียหาย จึงจะนำมาตรา 44 มาใช้ แต่ถ้าจะไม่ใช้มาตรา 44 ก็ออกเป็นกฎหมาย ออกเป็นพระราชบัญญัติ ออกเป็นพระราชกำหนด หรือออกเป็นคำสั่งทางการบริหารโดยมีมติ ครม.ยอมรับ จะใช้เป็นเครื่องมือปฐมพยาบาล เฉพาะกิจ เฉพาะหน้า...ยืนยันว่าเมื่อใดที่จบภารกิจตามโรดแมพ คงจะมีการออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งของ คสช.ที่ผ่านมา"พล.ท.สรรเสริญ กล่าวม.44 ครม. รัฐบาล ทรัพยากรน้ำ ชลประทาน