อุตสาหกรรมเดินหน้าเอสเอ็มอีไทยยุค4.0

11 January 2018


นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2561 กสอ.มีแผนในการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีในยุค 4.0 ภายใต้แนวคิด 4 เครื่องมือ 1 กลยุทธ์ ประกอบด้วย บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ พัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต ส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ที่เน้นพัฒนาการรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการต่อยอดของเอสเอ็มอีไทยให้เข้มแข็ง

นอกจากนี้ กสอ.ยังมีมาตรการพิเศษ คือ การพาเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและโอท็อปจำนวนกว่า 5 หมื่นราย ด้วย 9 มาตรการ ภายใต้แผนงานของกระทรวงอุตสาหกรรม การขยายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอทีซี) พร้อมทั้งให้องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศและระดับโลกกว่า 20 ราย เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ อาทิ เอสซีจี ปตท. เป็นต้น รวมถึงการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพ ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน

นายกอบชัย กล่าวอีกว่า ได้เตรียมงบประมาณต่อเนื่องจากปี 2560 มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท สำหรับมาตรการทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยในปีที่ผ่านมาทางกสอ. ได้ทำการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอีไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท และอีก 1.4 หมื่นล้านบาทนั้น จะถูกนำมาจัดสรรเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยทุกระดับ แบ่งเป็นมูลค่า 8,000 ล้านบาท สำหรับเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ที่มีการประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเงื่อนไขการปล่อยกู้ด้วยวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อรายและมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 1% ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ และกรอบการปล่อยสินเชื่อ

“ส่วนงบประมาณอีก 6,000 ล้านบาทนั้น จะปล่อยสินเชื่อ ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปปรับปรุงกิจการและพัฒนาธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพียง 1% เช่นกัน ซึ่งการดำเนินการในปี 2561 นี้ทางกสอ.ยังคงสนับสนุนเอสเอ็มอีในทุกๆ ด้าน ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จากปีที่ผ่านมาสามารถทำโครงการต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ และยังสนับสนุนผู้ประกอบการรายเดิมได้กว่า 1.2 หมื่นนาย และยังเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตได้อีกกว่า 3,000 กิจการ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 8,000 ล้านบาท”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,329 วันที่ 7 - 10 มกราคม พ.ศ. 2561


อุตสาหกรรม เอสเอ็มอีไทย