ตลท.เผยสัดส่วนต่างชาติเทรดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นแตะ 30% จาก 25%

5 January 2018


ตลาดหุ้นไทยปี 2560 พุ่ง 13.7% จากสิ้นปี 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.6% จากสิ้นปี 2559 ด้านนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นแตะ 30.2% ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน จาก 25.6% ในปี 2559

ดร.ภากร ปีตธวัชชัยดร.ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ระดับสูงสุดของปีและใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเดิม ณ สิ้นวันที่ 4 ม.ค. 2537 (1,753.73 จุด) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2560 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท

ผู้ลงทุนต่างประเทศมีบทบาทในการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ไทยมากขึ้นโดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วน 30.2% ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 25.6% ในปี 2559
สำหรับภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย ในเดือนธันวาคม 2560 ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิสูงกว่ากลุ่มผู้ลงทุนอื่นด้วยมูลค่า 104,666 ล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 9,036 ล้านบาท ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปี 2560 ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 26,103 ล้านบาท ซึ่งสวนทางกับการลงทุนต่างประเทศในตลาดตราสารหนี้ของไทยที่มีสถานะซื้อสุทธิในปี 2560

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ปิดที่ 1,753.71 จุด เพิ่มขึ้น 13.7% จากสิ้นปี 2559 โดยตั้งแต่ต้นปี มี 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริการ และกลุ่มทรัพยากร ตามลำดับ

ส่วน Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 17.46 ขณะที่ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 19.06 ซึ่งทั้ง Forward P/E และ Historical P/E สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 16.10 เท่า และ 16.24 เท่า ตามลำดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 2.81% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.47%

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.6% จากสิ้นปี 2559

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ในเดือนธันวาคม 2560 รวมอยู่ที่ 51,514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2560 อยู่ที่ 50,114 ล้านบาท ลดลง 4.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนธันวาคม 2560 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 391,640 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้น 51.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการซื้อขาย Single stock futures ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2560 อยู่ที่ 324,217 สัญญา เพิ่มขึ้น 13.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน


นักลงทุนต่างชาติ ตลาดหลักทรัพย์ ตลท. ตลาดหุ้นไทย