ซีพีสร้างโมเดลต้นแบบโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรม

5 January 2018


เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารทหารไทย สร้างโมเดลต้นแบบ พัฒนาโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ เพิ่มรายได้และทรัพย์สิน เสริมสวัสดิการแก่ครอบครัวตำรวจผู้มีรายได้น้อย พลิกแผ่นดินแห้งแล้ง 230 ไร่ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สร้างบ้าน พร้อม 4 ธุรกิจเกษตร "การปลูกผัก การเพาะเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงสุกร" เป็นตัวจักรสร้างรายได้มั่นคงตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พร้อมมอบบ้านพร้อมโฉนดที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ 31 ครอบครัวตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) และสถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี จัดงาน"10 ปีหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์" และ "พิธีมอบกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินให้แก่ข้าราชการตำรวจ โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์" หลังจากประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวตำรวจ ด้วยการพัฒนาธุรกิจเกษตรเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัว จนปัจจุบัน 31 ครอบครัวตำรวจนำร่องจากสถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์สามารถปลดหนี้ได้สำเร็จและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมีผู้ร่วมงานจากทุกภาคส่วนร่วมงานกว่า 400 คน

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี
โดยโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ได้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของตำรวจจำนวน 31 ครอบครัวจากสถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ทำให้ตำรวจมีรายได้เสริม และสามารถมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองได้ ถือเป็นโครงการต้นแบบในการเพิ่มรายได้ เสริมสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ตามนโยบายของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรม สร้างที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการสร้างธุรกิจเกษตรเพื่อเป็นรายได้เสริมเพิ่มสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตแก่ครอบครัวตำรวจ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี และธนาคารทหารไทย เมื่อปี 2549 มีข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย จากสถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี จำนวน 31 ครอบครัว เข้าร่วมโครงการฯ โครงการนี้ทำให้ตำรวจได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งมีธุรกิจเกษตรเป็นรากฐานการในการเสริมรายได้เพิ่มจากเงินเดือนประจำของข้าราชการตำรวจเพื่อให้หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์สามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จนถึงปัจจุบันโครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์สามารถปลดหนี้จำนวน 56.3 ล้านได้สำเร็จ จึงจัดให้มีการมอบกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินให้แก่ข้าราชการตำรวจ โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์

โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมเติบโตไปพร้อมกัน ที่ผ่านมาเครือฯได้ดำเนินโครงการพัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ในรูปแบบหมู่บ้านเกษตรกรรมหลายโครงการ ได้แก่ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นการจัดสรรที่ดินพร้อมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร นอกจากนี้ ยังมีโครงการไก่ไข่ 3 ล้านตัวผิงกู่-เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เขตผิงกู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณประชาชนจีน


พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนินท์ เจียรวนนท์ หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์