รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

6 January 2018


อีกครั้งหนึ่งกับผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างให้เกิดประโยชน์ โดยนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี ที่ออกแบบรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีความปลอดภัยสูง มีที่ครอบใบตัด เศษหญ้าออกมาทางด้านหลัง ง่ายต่อการใช้งาน ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และนํ้าหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก

แสดงการทำงานพร้อมรับแสงทั้งหมดได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าในภาพรวมทั้งหมด จากนั้นวิเคราะห์แล้วดึงเอาปัญหาออกมา แล้วคิดหาจุดเสริมเพื่อทำให้สิ่งประดิษฐ์มีลักษณะที่ดีกว่า แล้วเริ่มออกแบบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์โซลิดเวิร์ก รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ โดยเลือกซื้อในแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม แล้วเริ่มลงมือดำเนินการภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รถตัดหญ้าที่คิดค้นออกมา สามารถตัดหญ้าทั่วไปหรือหญ้าอ่อนได้เป็นอย่างดี ใช้ล้ออิสระเป็นล้อหน้าในการขับเคลื่อน สามารถเคลื่อนที่โดยบังคับควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล สัญญาณความถี่ 2.40 - 2.48 GHz และรับพลังงานแสงอาทิตย์เข้าแผงโซลาร์เซลล์แล้วนำไปเก็บที่แบตเตอรี่ ส่วนการขับเคลื่อนล้อจะใช้มอเตอร์กระแสตรง 2 ตัว และมอเตอร์กระแสตรงในบัด 1 ตัว รวมถึงใช้แผง Arduino ในการควบคุมมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อน

นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการทำงานด้วยรีโมต สามารถควบคุมตัวรถในการเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา การเดินหน้าสามารถปรับระดับได้ถึง 3 ระดับ ตามความแรงในการควบคุม สามารถเลี้ยวได้ในพื้นที่ที่จำกัด ที่สำคัญขณะทำงาน สามารถชาร์จพลังงานไปในตัวด้วยแสงอาทิตย์ เมื่อใช้งานกลางแจ้ง เป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตัวเครื่องทั้งหมดมีขนาดเล็ก แต่ทรงประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและขนย้ายสะดวก

จุดเด่นของเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้ คือ การออกแบบตัวรถและการวางแผงโซลาร์เซลล์ ให้วางทำมุม 13 องศากับตัวรถ เพื่อทำให้สามารถรับแสงได้ดี สำหรับการใช้งานรถตัดหญ้าต้นแบบนี้ ใน 1 วันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง และรีโมตสามารถควบคุมได้ไกลถึง 80-100 เมตร แม้จะเป็นต้นแบบ แต่ใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ ส่วนการพัฒนาต่อไป จะเพิ่มฟังก์ชันในการเก็บหญ้า และจะพัฒนาตัวรถให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มขนาดใบตัด เพื่อความรวดเร็วในการตัดหญ้า เมื่อใช้เสร็จควรหยอดนํ้ามันเครื่องเพิ่มเติม ถอดใบมีดออกมาลับให้คม และปัดกวาดเศษหญ้าที่ติดอยู่ตัวเครื่องและใบมีดเท่านั้น

ผลงานชิ้นนี้ค้นคิดโดย “อัญญิกา สว่างจิตร” หรือ ‘เบนซ์’, “ปัณณพัชร สุรชวาจา” หรือ ‘ปันปัน’ และ “ธนายุต เนธิบัตร” 3 ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา

อัญญิกา สว่างจิตรปัณณพัชร สุรชวาจธนายุต เนธิบัตรจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,328 วันที่ 4 - 6 มกราคม พ.ศ. 2561


พลังงานแสงอาทิตย์ รถตัดหญ้า