นาโนไฟแนนซ์สดใส กังวลหนี้เสียถ่วง

6 January 2018


นางสาวณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดนาโนไฟแนนซ์ปี 2561 กับ“ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ยังมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ แต่บริษัทยังคงทดสอบตลาดและเรียนรู้ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องและต้องบริหารจัดการอย่างแตกต่าง เนื่องจากอัตราหนี้เสียมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แม้ปัจจุบันยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสินเชื่อส่วนบุคคล แต่ได้เริ่มใช้ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาสมัครทั้งหมดและวิเคราะห์เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์มากขึ้น

สำหรับสินเชื่อเถ้าแก่ทันใจ ได้เริ่มทดลองขยายพื้นที่บริการลูกค้าทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และสงขลา ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา และจะขยายเพิ่มเติมอีกหลายจังหวัดในปี 2561 นอกเหนือจากพื้นที่เดิมกรุงเทพฯและชลบุรี โดยยังคงใช้โมเดลปรับพฤติกรรมการชำระค่างวดที่มีวินัยด้วยจุดเด่นผลิตภัณฑ์คืนเงิน 10% ของยอดดอกเบี้ยเมื่อชำระตรง 6 เดือน สำหรับผลงานของสินเชื่อเถ้าแก่ทันใจในปี 2560บริษัทมีลูกค้าใหม่จำนวน 1,700 ราย ยอดสินเชื่อใหม่จำนวน 65 ล้านบาท โดยเฉลี่ยมียอดวงเงิน 3.8 หมื่นบาทต่อราย

ขณะที่ภาพรวมสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) ในปี 2560 มียอดสินเชื่อใหม่และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรรวมทั้งสิ้น 7.11 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเติบ โต 11%โดยแบ่งเป็น ยอดสินเชื่อใหม่ผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าจำนวน 5.35 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 8% เทียบกับปีก่อน และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ 1.76 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ มียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 4.86 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,328 วันที่ 4 - 6 มกราคม พ.ศ. 2561


นาโนไฟแนนซ์ หนี้เสีย สดใส