บิ๊กซิโน-ไทยแนะรัฐ เร่งเมกะโปรเจ็กต์ทันตามกำหนด

6 January 2018


ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับอิทธิพลจากการโหมลงทุนโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STEC ให้สัมภาษณ์ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงโอกาสและปัจจัยเสี่ยงในปี 2561 ดังนี้

ภาคภูมิ ศรีชำนิ++โอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในปี 2561 ก็คงจะเป็นปัจจัยเดิมของปี 2560 หลักๆ ก็น่าจะยังคงเป็นเรื่องการส่งออกที่ขยายตัวค่อนข้างดีในปี 2560 และจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 การท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นพระเอกต่อไปอีกหลายปี กลุ่มนี้ยังคงมีการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่สำคัญ อีกเรื่องหนึ่งคือ รัฐบาลยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

++แผนธุรกิจปี 2561
ธุรกิจของ STEC ยังคงมุ่งเน้นในทิศทางที่เหมือนเดิม โดยยังคงมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักของเรา โดยจะเน้นการเข้าร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐทุกโครงการ โดยเฉพาะงานรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน งานรถไฟทางคู่ งานสาธารณูปโภคอื่นๆ และเน้นในโครงการลงทุนของภาคเอกชน เช่น โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น การลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ก็ดำเนินไปตามปกติ ของธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัว ของธุรกิจตาม Backlog ที่มีอยู่ในมือที่ต้องทำการส่งมอบให้แก่ลูกค้า ปี 2561 คงจะมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่มากพอสมควร

นอกจากนี้ก็อาจจะมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ STEC เปิดโอกาสเสมอสำหรับการลงทุนใหม่ๆ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ทั้งนี้ต้องดูถึงโอกาสและความเสี่ยง ตลอดจนผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ที่ STEC จะได้รับกลับมา เช่น เงินปันผล เป็นต้น

++ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในปี 2561 สำหรับธุรกิจของ STEC ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่รุนแรงมากนัก คงเป็นเรื่องเดิมๆ เช่น ปัจจัยค่าแรงงานที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไม่น่าจะมีอะไรที่ซีเรียสมากนัก เรื่องของราคาวัสดุที่เป็นต้นทุนหลักของงานก่อสร้างก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งต้องบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน น่าจะเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า STEC มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานมาหลายปีแล้ว ช่วยในการพัฒนาและฝึกฝีมือแรงงานของ STEC ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ เพื่อรองรับกับงานของ STEC ทำให้ STEC ไม่ค่อยประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน

การบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงต้นทุนค่าวัสดุ ก็ยังคงใช้สภาพคล่องทางด้านการเงินของ STEC ควบคุมราคาวัสดุให้ดี รวมทั้งงานใหม่ๆ ที่จะเข้ามาก็ไม่มี ความจำเป็นจะต้องตัดราคาเพื่อแข่งขันให้ได้งานอย่างรุนแรงนัก เพราะมีงานในมือค่อนข้างเยอะ

“ข้อเสนอแนะในภาพรวมของธุรกิจก่อสร้าง ก็คงอยากให้ทางรัฐบาลผลักดันโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ที่อยู่ในแผนงาน ให้ออกมาประมูลและเซ็นสัญญาให้ทันตามกำหนด และพยายามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน จะทำให้เกิดการสร้างงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,328 วันที่ 4 - 6 มกราคม พ.ศ. 2561


เมกะโปรเจ็กต์ ธุรกิจก่อสร้าง ซิโน-ไทย