พร้อมเพย์ขัดข้องโอนเงินสะดุดส.แบงก์แจงกำลังเร่งแก้ไข

31 December 2017


สมาคมธนาคารไทย ชี้แจงว่า เซิร์ฟเวอร์ ระบบกลางขัดข้อง ล่าสุด บริษัท เนชันแนล ไอทีเอ็ม ที่แบงก์ชาติจ้างมาดูแลระบบ กำลังแก้ไข ซึ่งใช้เวลานาน เนื่องจากศูนย์อยู่ในต่างประเทศ คาดว่าภายใน 2-3 ชั่วโมงจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติด้านธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)ชี้แจงว่า
"ขณะนี้ระบบพร้อมเพย์ระหว่างธนาคารขัดข้องชั่วขณะและอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ทำให้ไม่สามารถให้บริการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ข้ามธนาคารได้ชั่วคราว เมื่อระบบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว รายการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์จะถูกส่งให้เงินเข้าบัญชีปลายทางโดยเร็วที่สุด สำหรับระบบการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกันยังดำเนินการได้ตามปกติ
ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center ของทุกธนาคาร และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้"สมาคมธนาคารไทย ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์