ก.ท่องเที่ยวฯบูรณาการกรมศุลฯอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

30 December 2017


กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เชิงรุกบูรณาการกรมศุลกากร อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะมาเยือนประเทศไทยในช่วงเทศกาล เดือนธันวาคม 2560 -มกราคม 2561 นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำงานเชิงรุกโดยมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณท่าอากาศยานหลักที่สำคัญ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นต้น เพื่อจะติดตามสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวได้อย่างใกล้ชิด ล่าสุด สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ประสานงานขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center (TAC)) ช่วยอำนวยความสะดวกด้านภาษา สร้างความเข้าใจ รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว ณ จุดบริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณจุดบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist) ระหว่างวันที่ 1-4 มกราคม 2561 ในช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และ 20.00 – 22.00น.การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเงินตรา เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

“ผมมองว่าการบูรณาการครั้งนี้ เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการทำงานเชิงรุกระหว่าง 2 หน่วยงาน กรมศุลกากรชำนาญในเรื่องของการตรวจสินค้า ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ชำนาญเรื่องความเข้าใจและการบริการแก่นักท่องเที่ยว เมื่อเกิดการบูรณาการร่วมกันแล้วย่อมสร้างภาพลักษณ์และก่อให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ กระจายลงสู่สังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน” นายพงษ์ภาณุ กล่าวทิ้งท้ายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยว กรมศุลกากร สุวรรณภูมิ