ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : MJETS กับการรุกตลาด "การจัดการอากาศยาน"

29 December 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี แวน ฮาเรน และคุณอุบลรัตน์ เถาว์น้อย สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น MJETS กับการรุกตลาด "การจัดการอากาศยาน" โดย คุณชัยวัฒน์ นวราช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด (MJets) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)ธุรกิจการบิน เครื่องบิน อากาศยาน การบิน เอ็มเจ็ท MJets