อีวายเผย DSI ยังไม่ได้ติดต่อกรณี EARTH

29 December 2017


อีวายฯ ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ EARTH เผยยังไม่ได้รับการติดต่อจาก DSI กรณีแบงก์กรุงไทยยื่นร้องเรียน

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH แจ้งตลาดหลักทรัพย์กรณีที่ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ยื่นร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ดำเนินคดี EARTH เกี่ยวกับการปลอมเอกสารนำเข้าถ่านหินมาใช้เป็นหลักฐานในการกู้เงินจากธนาคารว่า บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ EARTH ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือสอบถามใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากดีเอสไอ


DSI เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ EARTH อีวาย