สินค้าอสังหาฯสุดฮิตสุดฟุบปี60

29 December 2017


ตลอดช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 สินค้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่นิยมพัฒนามากที่สุด วัดจากมูลค่าที่พัฒนาออกมา คือสินค้าประเภทใดบ้าง และที่แทบไม่ได้สร้างได้แก่สินค้าอะไรบ้าง

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เผยว่า สินค้าที่มีการพัฒนาในมูลค่าสูงๆ แสดงว่ายังเป็นที่ต้องการอยู่มาก ในขณะที่สินค้าที่ได้รับการพัฒนาน้อย แสดงว่าความต้องการมีจำกัด (หาไม่คงพัฒนากันใหญ่) สินค้าที่ได้รับการนิยมสร้างกันมากที่สุด (ตามมูลค่าการพัฒนา) มีดังต่อไปนี้:

สินค้ายอดนิยม

อันดับที่ 1 โครงการอาคารชุด ระดับราคา 5.001-10.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 60,948 ล้านบาท หรือคิดเป็นถึง 15% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าห้องชุดราคาแพงครองตลาดเป็นสำคัญ
อันดับที่ 2 โครงการอาคารชุด ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 55,494 ล้านบาท หรือคิดเป็นถึง 14% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าห้องชุดราคาปานกลางค่อนข้างสูงครองตลาดเป็นสำคัญ

 อันดับที่ 3 โครงการอาคารชุด ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 43,982 ล้านบาท หรือคิดเป็นถึง 11% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าห้องชุดราคาปานกลางนี้เป็นที่ต้องการของตลาด แต่กำลังซื้อลดลง
อันดับที่ 4 โครงการทาวน์เฮาส์ ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 35,220 ล้านบาท หรือคิดเป็นถึง 9% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าทาวน์เฮาส์ราคาปานกลางนี้เป็นที่ต้องการของตลาด แต่กำลังซื้อลดลง

อันดับที่ 5 โครงการอาคารชุด ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 30,310 ล้านบาท หรือคิดเป็นถึง 7% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าอาคารชุดราคาปานกลางนี้เป็นที่ต้องการของตลาด แต่กำลังซื้อลดลง
อันดับที่ 6 โครงการบ้านเดี่ยว ระดับราคา 5.001-10.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 25,523 ล้านบาท หรือคิดเป็นถึง 6% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าราคาแพงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอันมาก
อันดับที่ 7 โครงการอาคารชุด ระดับราคา > 20.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 24,977 ล้านบาท หรือคิดเป็นถึง 6% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าห้องชุดราคาแพงมีจำนวนน้อยและมูลค่าสูงมากอันดับที่ 8 โครงการอาคารชุด ระดับราคา 10.001-20.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 22,325 ล้านบาท หรือคิดเป็นถึง 5% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าห้องชุดราคาแพงมีจำนวนน้อยและมูลค่าสูงมาก
อันดับที่ 9 โครงการทาวน์เฮาส์ ระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 22,167 ล้านบาท หรือคิดเป็นถึง 5% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าทาวน์เฮาส์ราคาปานกลางค่อนข้างสูงครองตลาดเป็นสำคัญ

ในทางตรงกันข้าม ยังมีสินค้าที่ได้รับการพัฒนาน้อยมาก หรือเกือบไม่ได้พัฒนาเลย ทั้งนี้คงเป็นเพราะต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น และตลาดไม่นิยมมากนัก ดร.โสภณ ได้ยกตัวอย่างสินค้าที่มีมูลค่าการพัฒนาน้อยมากที่สุด 9 อันดับไว้พิจารณา ดังนี้:

อันดับที่ 1 โครงการบ้านเดี่ยว ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 0% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนว่าต้นทุนค่าก่อสร้างของสินค้าบ้านเดี่ยวระดับนี้เป็นไปแทบไม่ได้
อันดับที่ 2 โครงการบ้านเดี่ยว ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 21 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 0% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนว่าต้นทุนค่าก่อสร้างของสินค้าบ้านเดี่ยวระดับนี้เป็นไปได้ยากมาก

อันดับที่ 3 โครงการตึกแถว ระดับราคา 2.001-3.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 41 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 0% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนว่าต้นทุนค่าก่อสร้างของสินค้าตึกแถวระดับนี้เป็นไปได้ยากมาก
อันดับที่ 4 โครงการบ้านแฝด ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 53 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 0% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนว่าต้นทุนค่าก่อสร้างของสินค้าบ้านแฝดระดับนี้เป็นไปแทบไม่ได้

 อันดับที่ 5 โครงการตึกแถว ระดับราคา 1.001-2.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 0% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนว่าต้นทุนค่าก่อสร้างของสินค้าตึกแถวระดับนี้เป็นไปแทบไม่ได้
อันดับที่ 6 โครงการทาวน์เฮาส์ ระดับราคา 10.001-20.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 164 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 0% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้ชี้ว่าถ้ามีเงินซื้อทาวน์เฮาส์ราคานี้ น่าจะซื้อตึกแถวมากกว่า

อันดับที่ 7 โครงการทาวน์เฮาส์ ระดับราคา 0.501-1.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 447 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 0% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนว่าต้นทุนค่าก่อสร้างของสินค้าทาวน์เฮาส์ระดับนี้เป็นไปแทบไม่ได้
อันดับที่ 8 โครงการตึกแถว ระดับราคา > 20.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 457 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 0% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้ชี้ว่าตึกแถวระดับราคานี้ เป็นสินค้าเฉพาะ คงเกิดได้ยาก
อันดับที่ 9 โครงการอาคารชุด ระดับราคา 0.501-1.000 ล้านบาท รวมมูลค่า 594 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 0% ของมูลค่าการเปิดตัวทั้งหมด กรณีนี้สะท้อนว่าต้นทุนค่าก่อสร้างของสินค้าตึกแถวระดับนี้เป็นไปแทบไม่ได้

บริษัทหรือโครงการใดนำเสนอสินค้าไหนที่เป็นที่ต้องการ มีโอกาสมาก ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ แต่หากไม่ทราบข้อมูลตลาดเท่าที่ควร พัฒนาโดยไร้ทิศผิดทาง ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนาได้เช่นกันอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด บ้านเดี่ยว ตึกแถว เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท